Resultaten
 
11
Relevantie Titel
Sorteer op

Producten

 • Module Arbo
  Vanaf
  € 745,50
 • Auteur: E. van den Berg, Loulène Boersma

  Deze module bevat informatie over arbeidsomstandigheden, preventie en veiligheid toegespitst op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Module Bestuur en Management PO
  Vanaf
  € 1023,75
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Bestuur en Management primair onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Bestuur en Management VO
  Vanaf
  € 1023,75
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Bestuur en Management voortgezet onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Financiën PO
  Vanaf
  € 682,50
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Financien primair onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het primair onderwijs.
 • Module Financiën VO
  Vanaf
  € 682,50
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Financiën voortgezet onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het voortgezet onderwijs.
 • Module Leerlingenzorg PO
  Vanaf
  € 472,50
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.
 • Module Leerlingenzorg VO
  Vanaf
  € 504,00
 • Redacteur: prof. dr. B.H.A.M. van Hout-Wolters, Auteur: E. van den Berg

  Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.
 • Module Personeel PO
  Vanaf
  € 1023,75
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Personeel primair onderwijs bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
 • Module Personeel VO
  Vanaf
  € 682,50
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  Bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Veelgestelde vragen