• Fed Fiscale Studieserie
 • De boeken uit deze serie behandelen op begrijpelijke wijze diverse fiscale onderwerpen. Vlot geschreven, beknopt, maar compleet met alle feiten op een rijtje, dat is de sterke kant van deze serie. U kunt de delen uit de serie Fed Fiscale Studieserie los bestellen, maar ook een abonnement nemen op de serie. U ontvangt dan alle nieuwe delen en herdrukken automatisch èn met 20% korting!
Resultaten
 
24
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op
 • Hoofdredactie: prof. dr. R.M. Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers

  Deze uitgave geeft een weergave van de structuur van het Nederlandse zorgstelsel: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Het is een handboek voor studenten waarin op beknopte wijze een systematisch inzicht wordt gegeven in de uitleg van de sociale ziektekostenverzekeringen.
  Prijs
  € 67,95
 • Auteur: prof. mr. Charles Langereis, mr. Iris de Roos

  In dit boek wordt met name aandacht besteed aan de invoering per 1 januari 2005 van een tweede feitelijke instantie in belastingzaken, te weten de rechtbanken. Het geeft inzichten in de bezwaarfase bij het bestuursorgaan die aan de gerechtelijke procedure vooraf gaat, alsmede in de procesgang bij de rechtbank in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep bij de Hoge Raad.
  Prijs
  € 69,75
 • Redacteur: mr. Evert Wasch, Auteur: mr. Edwin Borghols

  In dit boek worden milieuheffingen behandeld zowel van het Rijk alsook van lagere overheden. Daarnaast wordt ook de formeel rechterlijke kant belicht. De nadruk ligt op praktische en wetenschappelijke aspecten van de heffingen.
  Prijs
  € 58,50
 • Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.
  Prijs
  € 65,50
 • Redacteur: prof. dr. R.M. Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers

  De Wet IB 2001 is een wat merkwaardig fenomeen: het is ongetwijfeld de meest besproken fiscale wet, maar tegelijkertijd levert ze als zelfstandige heffing betrekkelijk weinig op. Sterker nog, de opbrengst is gedurende vele jaren negatief geweest...
  Prijs
  € 75,00
vorige   1   2     volgende