• Groene Serie
 • Groene Serie
 • Sinds jaar en dag staat de Groene Serie garant voor hoogst betrouwbare en veel geraadpleegde documentatie voor de professionele jurist. Op elk advocaten- en notariskantoor zijn wel enkele delen in gebruik; losbladige gidsen voor de praktijk die niet opiniëren, maar artikelsgewijs een compleet overzicht geven van de stand van de rechtspraak en literatuur. Met name de intensieve aandacht voor de rechtspraak is uniek en is het handelsmerk geworden van de Groene Serie. Een aantal delen zijn ook op cd-rom en on line verkrijgbaar.
Resultaten
 
15
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op
 • prof. dr. Clementine Breedveld-De Voogd,mr. Tjitske Cieremans

  Bevat een artikelsgewijs commentaar op titel 1 Koop en ruil, titel 7 Opdracht, titel 7A Reisovereenkomst, titel 9 Bewaarneming, titel 10 Arbeidsovereenkomst, titel 14 Borgtocht en titel 15 Vaststellingsovereenkomst van Boek 7 Burgerlijk Wetboek.


  Deze online uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Prijs
  € 270,50
 • mr. Albert Knigge,mr. dr. Brigitte Chin-A-Fat

  Dit commentaar bevat de teksten van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van verscheidene voor Nederland in werking getreden verdragen en EG-verordeningen op het gebied van het burgerlijk procesrecht, met de belangrijkste bij...


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Vanaf
  € 819,00
 • Prof. mr. Ton Jongbloed,mr. Jacques van Reisen

  De losbladige uitgave Huurrecht, onderdeel van de Groene Serie, is een volledig nieuw artikelsgewijs commentaar op de wettelijke huurbepalingen. Het nieuwe huurrecht, titel 7.4 BW is hier volledig in verwerkt.


  Deze online uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Prijs
  € 554,00
 • Prof.mr. Barbara Reinhartz,prof. dr. Caroline Forder

  Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Vanaf
  € 422,94
 • Mr. Arie Tervoort,Mr. Ankje Grapperhaus

  Personenassociaties gaat in op de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de rederij. Bij de eerste drie samenwerkingsvormen wordt de indeling van de stof meer bepaald door commentaar, rechtspraak en literatuur dan...


  Deze online uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Prijs
  € 232,75
 • onder redactie van mw.mr. A.T. Bolt en samengesteld door mr. R.J.B. Boonekamp, mw.mr. T.E. Deurvorst en mr. S.D. Lindenbergh

  Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak, waardoor een zo volledig mogelijk overzicht...


  Deze online uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Prijs
  € 351,75
 • Jhr.prof. mr Victor de Serière,mr.drs. Tomas Arons

  Onder redactie van prof.mr. D. Busch (hoofdredacteur), deelredacteuren mr.dr. S.B. van Baalen, mr. F.G.B. Graaf, mr. G.T.J. Hoff, mr. C.W.M. Lieverse en prof.mr. V.P.G. de Serière

  Het nieuwe Groene-Seriedeel Toezicht Financiële Markten biedt u een gezaghebbend commentaar op het gebied van het toezicht op de financiële markten.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Prijs
  € 1354,50