• PS Special
 • PS-Specials zijn uitgebreide themaboeken met diepgang over één bepaald onderwerp. Ze verschijnen als er belangrijke ontwikkelingen zijn zoals nieuwe wet- en regelgeving. Elke special is ook los te bestellen. Voor meer informatie over een bepaalde special kunt u in het rechterkolom hiernaast op de betreffende titel klikken.
Resultaten
 
19
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op
 • Editie 2012-6

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman

  Begin 2009 en 2010 verschenen er twee PS-specials over de ontwikkelingen in de jurisprudentie inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eind 2010 werd er voorts een hoofdstuk aan de Wmo-rechtspraak besteed in een PS-special over de brede socialezekerheidsjurisprudentie...
  Prijs
  € 110,00
 • Editie 2012-3

  Auteur: mr. Hans Nacinovic

  Armoede in absolute zin houdt in dat mensen te weinig hebben om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften eten, drinken en onderdak. In deze absolute zin valt er in Nederland niet zo veel meer aan armoedebestrijding te doen. Maar armoede is ook een relatief begrip...
  Prijs
  € 110,00
 • Editie 2014-2

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, mr. dr. Harry van Drongelen

  Deze PS-special gaat over vakantie. Vakantie wordt in deze special vanuit verschillende juridische invalshoeken toegelicht, vanuit het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht. Recente en toekomstige rechtsontwikkelingen worden in de beschrijvingen zoveel mogelijk meegenomen, zoals de wijzigingen in de vakantiewetgeving vanaf 1 januari 2012 en de Wet Modernisering Ziektewet vanaf 1 januari 2013 en te verwachten wijzigingen in de Zorgverzekeringswet.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

  Prijs
  € 110,00
 • Editie 2013-5

  Auteur: mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman

  Deze PS-Special gaat over vermogenstoetsen op het brede terrein van de socialezekerheid. Het belang van vermogenstoetsen in de sociale zekerheid is de afgelopenjaren toegenomen. Vooral in 2013 is een groot aantal vermogenstoetsen geïntroduceerd: in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet maatschappelijkeondersteuning, de Wet...


  Klik hier om het e-book te bestellen.

  Prijs
  € 105,00
 • Editie 2013-6

  Auteur: mr. Hans Nacinovic, mr. Bert de Pijper

  De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het nieuwe wettelijke kader voor debasisregistratie van personen (Brp). De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt de juridische vertaling...
  Prijs
  € 105,00
 • Editie 2011-1

  Auteur: mr. Hans Nacinovic

  In deze PS Special wordt het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in twee delen gepresenteerd. Deel I behandelt de onderwerpen die de wetgever in het wetsvoorstel heeft geregeld of in de toelichting aan bod komen. Deel II bevat de volledige tekst van het wetsvoorstel en een artikelsgewijze, verduidelijkende toelichting bij elk artikel.
  Prijs
  € 110,00