• Staat en Recht (SteR)
 • Staat en Recht (SteR)
 • STeR-serie is de publicatiereeks van het Centrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen het Centrum voor Staat en Recht vindt bestudering plaats van het staatsrecht, het bestuurs(proces)recht, het straf(proces)recht, het internationaal en Europees recht, de historische achtergronden en de ethische grondslagen van bovengenoemde rechtsgebieden, en rechtssociologisch onderzoek op dit terrein. De onderzoekers van dit centrum werken samen in de onderzoeksprogramma's: •Rechtspleging •Grondslagen van het publiekrecht •Migratierecht De in de serie verschenen delen zijn: Rechtsgevolgen van de toetsing van wetgeving 9789013077834 Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland, Noorwegen en Zweden 9789013083071 Constitutionele normen en decentralisatie 9789013090352 Overheid, recht en religie 9789013091410 In voorbereiding zijn de titels: Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief (eind mei) 9789013090420 Morren in de marge van de rechtspraak (najaar 2011) 9789013092073 Omgangsvormen tussen politici en rechters (najaar 2011) 9789013093391
Resultaten
 
17
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op
 • Redacteur: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, mr. dr. Hans den Tonkelaar

  Deze bundel gaat over de vraag hoe de rechter recht vindt. De methoden van rechtsvinding die de rechter hanteert om een hem voorgelegd probleem op te lossen en de verantwoording daarvan in de motivering staan centraal.
  Prijs
  € 45,00
 • Auteur: mr. Reindert Kuiper

  In dit boek is het leerstuk van het controleren en reageren op vormverzuimen door de strafrechter in kaart gebracht. Het biedt een overzicht van de rechtspraak van de Hoge Raad en het EVRM en vergelijkt deze op de interessantste punten met die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het leerstuk is in dit boek geplaatst in een pragmatische doel-middel benadering, die door de Hoge Raad in 2013 is toegepast in zijn standaardarresten over bewijsuitsluiting. Van die fundamentele stap brengt dit boek de gevolgen in kaart. Ook worden lijnen uitgestippeld om de verdere toepassing van deze benadering te stimuleren.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

  Prijs
  € 65,00