• Studiepockets Strafrecht (Serie)
 • De serie Studiepockets Strafrecht geeft een overzichtelijk beeld van moeilijke, actuele, enigszins verwaarloosde of nog niet zelfstandig behandelde onderwerpen van strafrechtelijke aard. Door de gevolgde benaderingswijze, de praktische indeling en het handige formaat zijn deze studiepockets bijzonder geschikt als snelle oriëntatiebron voor studenten, strafrechtjuristen en voor hen die beroepsmatig met het strafrecht te maken hebben. U kunt de delen los bestellen, maar ook een abonnement nemen op de serie. U ontvangt dan alle nieuwe delen en herdrukken automatisch èn met 20% korting!


  De serie Studiepockets Strafrecht staat onder redactie van prof. mr. F.W. Bleichrodt, prof. mr. dr. P.H.P.H.M.C. van Kempen en prof. mr. B.F. Keulen.

Studiepockets Strafrecht (Serie)
Resultaten
 
17
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Cassatie in strafzaken
  € 42,50
 • Auteur: mr. A.J.A. van Dorst

  De Hoge Raad waakt over de rechtseenheid (de rechtsontwikkeling daaronder begrepen) en over de bescherming van de rechten van degenen die in het strafproces zijn betrokken. Deze studiepocket schetst de wijze waarop de Hoge Raad die taken uitoefent.
 • De dagvaarding in strafzaken
  € 42,50
 • Auteur: prof. mr. Jan Reijntjes

  In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte zich heeft te verdedigen; zij maakt uit waar het geding over zal gaan. Zij geeft de rechter houvast en biedt de verdachte bescherming.
 • Auteur: mr. F.F. Langemeijer

  Het slachtoffer van een strafbaar feit kan op verschillende wijzen een rol spelen in het strafproces: als aangever, als belanghebbende bij een strafvervolging, als getuige of als benadeelde partij die in het strafproces een vordering tot schadevergoeding instelt. In dit boek worden deze rollen bijeengebracht.
 • Jeugdstrafrecht
  € 40,00
 • Auteur: mr. dr. Han Bartels

  In deze studiepocket wordt het materiële en formele jeugdstrafrecht geordend aangeboden. De meest recente wetswijzigingen en jurisprudentie zijn verwerkt. Uiteraard wordt ook de herziening van de PIJ-maatregel per 1 juli 2011 uitgebreid behandeld.
 • TBS
  € 38,50
 • Auteur: mr. dr. Ebby Hofstee

  De TBS is een strafrechtelijke maatregel die regelmatig de publiciteit haalt en waarover heel wat te zeggen valt. Deze studiepocket geeft inzicht in alle aspecten van de TBS.
 • Uitingsdelicten
  € 43,00
 • Auteur: mr. Fred Janssens, mr. A.J. Nieuwenhuis

  De vraag naar de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de uitingsdelicten is actueel gebleven. De strafzaak tegen G. Wilders vormt daarvan een illustratie. In dit boek worden de uitingsdelicten grondig behandeld.

Veelgestelde vragen