Verschijningsvorm

VakgebiedHulp nodig?
Resultaten
 
17
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Medewerker: mr. drs. Lars van de Braak, prof. dr. C. van Ewijk

  Het Verzekerings-Archief is een multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift. Naast verzekeringsrecht wordt ook aandacht geschonken aan ontwikkelingen op het gebied van verzekeringsstatistiek, verzekeringsgeneeskunde, belastingrecht, pensioen- en levensverzekering, riskmanagement, accountancy en marketing, etc.

  Het Verzekerings-Achrief verschijnt 4 maal per jaar. Ook is Het verzekerings-Archief verkrijgbaar als PDF ontsluiting inclusief bijbehorend archief.

 • mr. R.J.Q. Klomp en mr. H.N. Schelhaas (gast-)redacteuren

  Voor advocaten is het moeilijk vooraf in te schatten wanneer een boete wordt gematigd (art. 6:94 BW). In deze NJF special zijn 37 uitspraken over matiging bijeengebracht. Met deze bundeling worden een aantal algemene lijnen in uitspraken van rechters blootgelegd.
  Prijs
  € 33,00
 • mw. mr. R. Dozy en dr.mr. W.van Rossum (gast-)redacteuren

  In deze special zijn 38 uitspraken opgenomen van de wrakingskamers in civiele zaken verdeeld over de verschillende gerechten en over de jaren 2012-2013.
  Prijs
  € 36,25
 • Hoofdredactie: prof. dr. Gerry Dietvorst, Eindredacteur: A.S.G. Kamminga

  Pensioen Magazine biedt iedereen die beroepsmatig betrokken is bij pensioen- en andere toekomstvoorzieningen, over de volle breedte zowel praktische als beleidsmatige informatie, en beoogt tevens bij te dragen aan het maatschappelijk debat over pensioenaangelegenheden.
 • Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde brengt wetenschappers en professionals, denkers en doeners, vragers en aanbieders, opleiders en afnemers met elkaar in interactie.
  Jaarabonnement: Van € 91,98 voor € 45,99. Nu met 50% korting het eerste jaar!
  AANBIEDING
  Vanaf
  € 45,99
  Nu vanaf
  € 45,99

Veelgestelde vragen