Verschijningsvorm

VakgebiedHulp nodig?
Resultaten
 
21
Relevantie Titel
Sorteer op
 • mr. P. de Bruin,mr. J.P. Kruimel en mr. J.A. Monsma

  De belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is enorm in omvang en belang toegenomen. Daarnaast zijn de waardebepaling en waardevaststelling door gemeenten ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) van toenemend belang. Dit blad geeft actuele en gerichte informatie voor allen die met deze materie te maken krijgen. De ontwikkelingen worden in een zo breed mogelijk perspectief weergegeven, zoals jurisprudentie, wetgeving, circulaires, kamervragen en beschouwingen.
 • Redactie: prof.mr. J. Borgesius (hoofdredacteur), mr. R.Ph. Elzas(redactiesecretaris en coördinator verzekeringsrecht)

  Het Verzekerings-Archief is een multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift. Naast verzekeringsrecht wordt ook aandacht geschonken aan ontwikkelingen op het gebied van verzekeringsstatistiek, verzekeringsgeneeskunde, belastingrecht, pensioen- en levensverzekering, riskmanagement, accountancy en marketing, etc.

  Het Verzekerings-Achrief verschijnt 4 maal per jaar. Ook is Het verzekerings-Archief verkrijgbaar als PDF ontsluiting inclusief bijbehorend archief.

 • mr. R.J.Q. Klomp en mr. H.N. Schelhaas (gast-)redacteuren

  Voor advocaten is het moeilijk vooraf in te schatten wanneer een boete wordt gematigd (art. 6:94 BW). In deze NJF special zijn 37 uitspraken over matiging bijeengebracht. Met deze bundeling worden een aantal algemene lijnen in uitspraken van rechters blootgelegd.
  Prijs
  € 33,00
 • mw. mr. R. Dozy en dr.mr. W.van Rossum (gast-)redacteuren

  In deze special zijn 38 uitspraken opgenomen van de wrakingskamers in civiele zaken verdeeld over de verschillende gerechten en over de jaren 2012-2013.
  Prijs
  € 36,25
 • Mr. B.G.J. Schuurman,Mr. Tarik Uçar

  Pensioen Magazine biedt iedereen die beroepsmatig betrokken is bij pensioen- en andere toekomstvoorzieningen, over de volle breedte zowel praktische als beleidsmatige informatie, en beoogt tevens bij te dragen aan het maatschappelijk debat over pensioenaangelegenheden.
vorige   1   2     volgende

Veelgestelde vragen