Resultaten
22
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Bedrijfsopvolging DGA
  € 150,00
 • In Nederland staan ruim 1,5 miljoen ondernemingen geregistreerd. Elk bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met de problematiek van bedrijfsopvolging. Bij de bedrijfsopvolging wordt het bedrijf geconfronteerd met een groot aantal vragen van civielrechtelijke, fiscale en financiële aard. Op 29 april 2009 is er een Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder gepubliceerd waarin een groot aantal wijzigingen werden aangekondigd die ondermeer met ingang van 1 januari 2010 van toepassing zijn geworden op de DGA en een mogelijke bedrijfsopvolging. In de e-studie Bedrijfsopvolging DGA wordt ingegaan op de fiscale aspecten rond bedrijfsopvolging, zoals de vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en erf- en schenkbelasting. Tevens komen de financieringsaspecten en de pensioenproblematiek van de overdragende DGA aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan beleggen in of buiten de BV.
 • BTW en actualiteiten
  € 150,00
 • De BTW is een belasting dat steeds aan verandering onderhevig is. Per jaar zijn er BTW-onderwerpen die veranderen of worden aangepast. In deze e-studie worden de laatste veranderingen op het gebied van BTW behandeld. Na bestudering van deze e-studie bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van BTW en wat de gevolgen zijn voor de praktijk.
 • BTW en agro
  € 150,00
 • BTW en agro is een onderwerp dat veel in Nederland voorkomt. Voor agrariërs kunnen andere BTW-regels gelden dan voor de "normale" BTW-ondernemer. Het is daarom van belang wanneer agrariërs welke regels mogen en kunnen toepassen. In deze e-studie komt naar voren hoe agrariërs om dienen te gaan met de BTW en wat de gevolgen zijn wanneer zij kiezen voor een bepaalde regeling.
 • BTW en de verhuur van vastgoed
  € 150,00
 • De BTW-regels met betrekking tot onroerende zaken zijn niet altijd eenvoudig. In deze e-studie komt de verhuur van onroerende zaken aan bod. In principe is de verhuur van een onroerende zaak vrijgesteld van BTW.
 • BTW en factureren
  € 150,00
 • In het BTW-stelsel heeft de factuur een centrale functie. De factuur bevat informatie over de BTW-regeling die van toepassing is. De factuur is ook een zwakke schakel. De factuur kan namelijk worden gebruikt om fraude te plegen. Daarom dient, in het kader van controle door de Belastingdienst, de factuur zekerheid te geven dat de daarop vermelde transactie(s) daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De bepalingen in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting over facturering gelden in het algemeen slechts voor prestaties die in Nederland worden verricht. Wordt de prestatie op grond van de regels op het gebied van de plaats van levering of dienst, in bijvoorbeeld een andere lidstaat verricht en wordt de ondernemer daarvoor in die lidstaat in de heffing betrokken, dan gelden voor hem de bepalingen van die lidstaat. De factuur is ook belangrijk om de BTW in aftrek te kunnen brengen. Zonder een juist opgemaakte factuur heeft de ondernemer geen recht op aftrek van BTW.
 • BTW en horeca
  € 150,00
 • De horeca heeft te maken met BTW. Zij hebben te maken met verschillende tarieven (6% of 19/21%). Als horecaondernemers goederen of diensten in privé gaan gebruiken of ten behoeve van het personeel, dan heeft dit ook gevolgen voor de BTW.
 • BTW en levering vastgoed
  € 150,00
 • De BTW-regels met betrekking tot onroerende zaken zijn niet altijd eenvoudig. In deze e-studie komt de levering van onroerende zaken aan bod. In principe is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van BTW.
 • BTW en non-profit
  € 150,00
 • Niet alle ondernemers hoeven BTW berekenen en BTW af te dragen. In Nederland is het mogelijk dat een ondernemer onder een vrijstelling voor de BTW valt.
 • BTW en paarden
  € 150,00
 • De behandeling van paarden in de BTW neemt een bijzondere rol in. De behandeling van paarden kan onder verschillende regeling vallen. Zo kan de landbouwregeling, veehandelregeling of de margeregeling van toepassing zijn. Daarnaast kunnen verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn. In 2012 is er een wetswijziging geweest waarbij de levering van paarden in sommige gevallen onder het 21%-tarief valt en in sommige gevallen onder het verlaagde tarief van 6%. In deze e-studie wordt uiteengezet wanneer bepaalde regelingen van toepassing (kunnen) zijn en welk tarief van toepassing is.
 • BTW en sport
  € 150,00
 • BTW in relatie tot sport kent veel verschillende aspecten. Een sportvereniging die diensten verleent aan haar leden is bijvoorbeeld vrijgesteld van BTW, terwijl het gelegenheid geven tot sportbeoefening belast is met 6% BTW.
 • Inkomstenbelasting
  € 139,00
 • Auteur: prof. dr. Leo Stevens

  Het Handboek Inkomstenbelasting 2001 beschrijft en analyseert de beleidsmatige ontwikkelingen die hebben geleid tot de totstandkoming van de Wet IB 2001 en de daarop gevolgde maatschappelijke aanpassingsprocessen.
 • Lijfrentebanksparen voor ondernemers
  € 150,00
 • In deze e-studie staat het lijfrentebanksparen, en dan met name voor ondernemers, centraal. Er wordt uiteengezet welke eisen er worden gesteld aan bancaire lijfrenten. Verder worden de verschillende bancaire lijfrentevormen beschreven. Hierbij komen ook de verschillen met verzekerde lijfrenten aan bod. Deze verschillen pakken ten opzichte van lijfrenteverzekeringen soms in het voordeel van bancaire lijfrenten uit en soms in het nadeel. Kennis van deze verschillen kan in de advisering het verschil maken. Voorts wordt in deze e-studie ingegaan op de aftrekruimte voor lijfrentevoorzieningen. De aftrekruimte voor lijfrentevoorzieningen is aan strikte rekenregels gebonden. De rekenregels worden in de praktijk nogal eens lastig bevonden. Ten slotte komen de erfbelastingrechtelijke en erfrechtelijke aspecten van lijfrentebanksparen naar voren. Met name over de erfrechtelijke aspecten van banksparen wordt in de advisering nogal eens te gemakkelijk heengestapt. Maar deze aspecten kunnen wel een belangrijke rol spelen. Bij dit alles staat de zelfstandig ondernemer centraal. Zo zal onder andere worden ingegaan op ....
 • prof.mr. B. Wessels, mr. B. Schoordijk en mr. W.F. van Zant

  De Serie Praktijkhandleidingen stelt u in staat zich snel en gemakkelijk te oriënteren over een afgerond juridisch onderwerp. De delen bevatten een synthese van de geldende of komende wetgeving en de relevante rechtsleer en rechtspraak.
 • Samenwerken in Maatschap, VOF en CV
  € 150,00
 • In deze e-studie komen o.a. d volgende onderwerpen aan bod: het begrip onderneming, de belangrijkste juridische aspecten van de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) en de fiscale aspecten...

Veelgestelde vragen