Verschijningsvorm

VakgebiedHulp nodig?
Resultaten
 
160
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Dhr. M. Bouwhuis, Dhr. J. Jonker

  De grote economische, technologische en financiële ontwikkelingen in de (veranderde) samenleving hebben grote gevolgen voor de processen binnen èn buiten de organisaties en beïnvloeden daarnaast jouw functioneren als kwaliteitsmanager in de organisatie. Kwaliteitssystemen en - modellen spelen nog steeds een grote rol maar hebben tegelijkertijd hun beperkingen; hoe zorg je als kwaliteitsmanager voor een optimale mix van relationele (zachte/sociale) kwaliteit en rationele (harde/technische) kwaliteit? Blijf bij de essentie: leveren en continue verbeteren wat de klant verwacht, maar ook dichtbij jezelf Maak verbinding tussen technologie, realiteit & spiritualiteit Leer van mensen en organisaties die het al anders doen Inspireer/overtuig collega¿s en teamleden om het beste uit henzelf te halen: zorg voor sociale dynamiek! Kom 22 mei naar het 18e Nationaal Kwaliteitscongres en laat je door `Zomergast¿ Teun Hardjono meenemen in de wereld van kwaliteit van toen, nu ¿ en vooral ¿ van morgen. Zorg dat je klaar bent voor je eigen nieuwe rol!<
  Prijs
  € 545,00
 • Dhr. prof. mr. G.W.A. van der Meent, Dhr. mr. M.C. Pinto

  De eerste uitspraken op basis van de nieuwe wet Gids Proportionaliteit, ARW 2012 en EV Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn Inmiddels is de Aanbestedingswet 2012 sinds 1 april 2013 in werking getreden. Wat zijn de eerste ervaringen met deze wet? Wordt het beoogde effect bereikt? En wat betekent de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn voor de wet? Brengt de nieuwe richtlijn vernieuwingen met zich (denk aan de mogelijkheid tot het aangaan van het `innovatieve partnership¿) of zijn er dusdanige verschillen dat de wet één jaar na inwerkingtreding alweer verouderd is? De Gids Proportionaliteit, ARW 2012 en de Eigen Verklaring komen ook uitvoerig aan bod. Kortom een interessante cursus, die ervoor zorgt dat u geheel up-to-date bent!
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. mr. J.M. Heikens, Dhr. mr. F. van der Hoek

  Bent u al op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van het huurrecht? Tijdens deze cursus worden de actualiteiten in de rechtspraak en de wetgeving voor zowel het huurrecht bedrijfsruimte als het huurrecht woonruimte behandeld. De cursus kenmerkt zich bovendien door het feit dat het gegeven wordt door een advocaat en een rechter. U krijgt dus een kijkje in beide keukens, hetgeen handige tips en tricks voor uw praktijk oplevert. Het betreft een echte duo presentatie, sprekers vullen elkaar aan met op- en aanmerkingen. Een interactieve deelname wordt dan ook op prijs gesteld. Kortom een interessante cursus, die u direct handvatten biedt voor uw eigen praktijk!
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Prof.mr. F.T. Oldenhuis, Dhr. Mr. Chr.H. van Dijk

  Tijdens deze studiedag verschaffen de sprekers u duidelijkheid over letselschade; `van schuld en zorg naar risicoaansprakelijkheid en weer terug'. Bijzondere aandacht krijgt de gevaarzetting, te beginnen bij: huis-, tuin- en keukenongelukken, de sport- en spelsituatieongelukjes binnen de non-profit-organisaties en ongelukjes binnen winkels (winkelvloeren) en, niet te vergeten: de causaliteit. Er is zeer veel aandacht voor nieuwe rechtspraak. Verder wordt ingegaan op ongelukken op de werkplek/beroepsziekten. In het eerste middagdeel schaderecht aan de hand van verjaring. Tot slot aandacht voor actuele rechtspraak op het gebied van de kwalitatieve aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor personen (nieuwe rechtspraak) staat daarbij voorop. Ook komt de uitsluiting van aansprakelijkheid aan de orde, alsmede toepassing van `opzetclausules' binnen het verzekeringsrecht.
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. Mr. W.L. Valk

  In deze cursus worden actuele ontwikkelingen in het pachtrecht besproken. De docent beperkt zich daarbij niet tot de rechtspraak van de Hoge Raad en het zogenaamde Pachthof, maar bespreekt ook uitspraken van de Centrale Grondkamer en wijzigingen in de regelgeving. Voor zover van toepassing, komt ook recente literatuur aan de orde.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. T. Lam, Dhr. B. Rademaker

  Tijdens deze cursus bespreken wij de actuele jurisprudentie. Bovendien wordt aandacht geschonken aan enkele recente wetswijzigingen die de Wabo zelf betreffen of daarmee verband houden. Het is de bedoeling dat de Wabo opgaat in de Omgevingswet. Voor zover daarover al informatie en teksten beschikbaar zijn, komt ook de Omgevingswet aan bod.
  Prijs
  € 695,00
 • Prof.mr. G.T.K. (Gerard) Meussen, Mr.drs. S.A.W.J. (Simon) Strik

  Een actualiteitenprogramma voor de praktijk! Deze cursus brengt u snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van de winstbepaling in de meeste ruime zin des woords. Totaalwinst, goed koopmansgebruik alsmede de fiscale behandeling van vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting vormen kernonderwerpen van dit actualiteitenprogramma. Lesmateriaal via de Kluwer Navigator Het lesmateriaal voor deze cursus wordt online beschikbaar gesteld via de Navigator. U krijgt 8 weken gratis toegang (dit gaat 2 weken voor de start van de cursus in)! Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van uw eigen laptop, tablet, smartphone om lesmateriaal digitaal te bekijken óf u neemt het uitgeprinte lesmateriaal mee. Voorafgaand aan de inhoudelijke thematiek wordt u in het eerste uur bijgepraat over de Kluwer Navigator door een ervaren trainer. U leert snel en efficiënt relevante wet- en regelgeving, uitspraken en commentaren op te zoeken die u kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
  Prijs
  € 550,00
 • Dhr. Mr.dr. M. Mussche, Dhr. Mr. dr. H. Koster

  Het ondernemingsrecht is constant in beweging. Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving zijn onder meer de invoering van de wet flex-bv en de wet bestuur en toezicht. In deze cursus wordt stilgestaan bij de veranderingen die deze wetten in de praktijk hebben meegebracht. Daarbij gaan de docenten in op de gewijzigde regelgeving over governance en toezicht binnen ondernemingen, alsmede de gewijzigde regeling omtrent tegenstrijdig belang. Daarnaast wordt het actuele thema bestuurdersaansprakelijkheid besproken en is er aandacht voor het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. S. Sheer Mahomed, Dhr. P.A.E. Kerckhoffs

  Bij de ontwikkeling van locaties, zoals een woningbouwlocatie of een herstructureringslocatie, is veelal sprake van samenwerking tussen overheden, projectontwikkelaars, corporaties en andere (grond)eigenaren. De samenwerkingsovereenkomst ofwel anterieure overeenkomst is één van de grondbeleidsinstrumenten om de ontwikkeling mogelijk te maken.
  Prijs
  € 695,00
 • mr. Femke Laagland,Mr. Liesbeth van Amersfoort

  Het arbeidsovereenkomstenrecht is een belangrijk deel van het arbeidsrecht. En ook een complex terrein met vele wetten en regelingen, die regelmatig wijzigen. Kluwer biedt u het standaardwerk op dit gebied, Arbeidsovereenkomst.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

  Vanaf
  € 516,75
 • drs. G-J. Jordaan RA, Prof.dr. J. Blommaert

  Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht extern te rapporteren op basis van IFRS. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven volgen meer en meer en recent zijn er aparte voorschriften voor deze categorie ondernemingen (IFRS-SME). Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten en kenmerken van IFRS en IFRS-SME, de betekenis voor de presentatie van de jaarrekening en de waardering van activa en passiva. U leert de uitgangspunten en achtergronden van IFRS kennen U leert IFRS-voorschriften begrijpen aan de hand van praktische voorbeelden U hoort de laatste actualiteiten rond IFRS en IFRS-SME U wordt de juiste IFRS-gesprekspartner binnen en buiten uw onderneming Alle deelnemers ontvangen het boek 'IFRS for SME'.
  Prijs
  € 795,00
 • Mr. H.M. Cornelissen, Dhr. Mr. E. Oude Elferink

  Weet u wat de reikwijdte van het kartelverbod is? Wanneer is er sprake van vrijstellingen en uitzonderingen op dat verbod? Wanneer afspraken met concurrenten een boete risico met zich brengen? Welke eisen mogen leveranciers en afnemers elkaar stellen? Bestaat er voor een leverancier een verplichting tot levering en/of contracteren? Wat te doen ter verkoming of beperking van de gevolgen van een kartelboete?
  Prijs
  € 695,00
vorige   1   2   3   4   5   6   7   8     volgende

Veelgestelde vragen