Algemene voorwaarden

Monografieën BW, deel B55
 
In het rechtsverkeer wordt veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. De wens een dreigende benadering van wederpartijen te beteugelen, heeft ertoe geleid dat in het Burgerlijk Wetboek een uitvoerige regeling betreffende algemene voorwaarden is opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling 6.5.3, art. 6:231-247 BW) staat in deze monografie centraal. Bovendien wordt ingegaan op een aantal meer algemene leerstukken, die de materie mede beheersen: totstandkoming (met inbegrip van de `battle of forms'), uitleg, vernietiging en haar gevolgen.


Klik hier om het e-book te bestellen.

Druk
3
ISBN
9789013072365
Verschijningsdatum
18 jun 2010
Aantal pagina's
140
Direct bestellen
Boek
€ 44,26
  • Prijs per stuk (incl. btw)
  • Losse order
  • Normaal leverbaar
  • Gratis verzonden
Alle bestelopties
Beschrijving
Sinds het verschijnen van de vorige druk van deze monografie hebben zich op het besproken terrein vele - zowel internationale als nationale - ontwikkelingen voorgedaan. De wetgever schaafde artikelen bij, het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Hoge Raad wezen belangrijke arresten, lagere rechtspraak en literatuur lieten zich evenmin onbetuigd. Een en ander heeft ertoe geleid dat dit boekje op vrij veel punten is bijgewerkt en aangevuld
Meer lezen
Alle bestelopties
€ 44,26
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
€ 35,40
Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
U abonneert zich hierbij tevens op de serie Monografieën BW en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch en met 20% korting.
 

Veelgestelde vragen