Asser 6-I* De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

Verbintenissenrecht

Asser-serie, deel 6-1* (Voorheen deel 4-I, nr. 1-402)
 
Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

Druk
14
ISBN
9789013058536
Verschijningsdatum
30 dec 2011
Direct bestellen
Boek
€ 98,75
  • Prijs per stuk (incl. btw)
  • Losse order
Alle bestelopties
Beschrijving

In dit deel wordt het eerste deel van de verbintenis in het algemeen behandeld. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen (waaronder begrepen opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). Deze onderwerpen zijn geregeld in de afdelingen 1 tot en met 9 van Titel 6.1 van het BW.

Sinds de dertiende druk wordt meer aandacht besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law.

De sinds de vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze verwerkt.
In deze 14e druk zijn korte cursieve introductietekstjes aangebracht, zowel in de grote letter als in de tekstblokken die geheel uit kleine letters bestaan. De ervaringen met deel 6-IV* (13e druk, 2011) hebben uitgewezen dat dit de toegankelijkheid van het boek vergroot.

De Asser-serie online

De Asser-serie is nu ook online verkrijgbaar. Binnen de nieuwe Kluwer-interface, hetgeen betekent: nog sneller zoeken en navigeren, doorklikken naar gerelateerde documenten uit andere Kluweruitgaven en heldere weergave van resultaten m.b.v. tabbladen. Asser online is verkrijgbaar als los abonnement (complete serie), maar ook in een maatwerkportal. Daarnaast maakt het onderdeel uit van Navigator Notaris en komt het op termijn beschikbaar in onze online-oplossing per rechtsgebied.

Meer weten over de laatste drie opties? Neem dan contact op met onze afdeling accountmanagement; 0570-673555. E-mailen kan natuurlijk ook: dssdeventer@kluwer.nl

Meer lezen
Bijlagen
Voorwoord Inhoud Literatuurlijst Overzicht asserdelen
Kluwer Navigator Collecties

Deze online uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties. Collecties zijn online totaalpakketten voor de juridische markt, samengesteld per rechtsgebied. Uw accountmanager vertelt u hier graag meer over. Maak een afspraak via 0570 - 67 35 91.

Eerst meer weten of een gratis proefabonnement? Ga dan naar kluwernavigator.nl

Alle bestelopties
€ 98,75
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar
ISBN 9789013050547, 14e druk, december 2011, 420 pagina's.
€ 98,75
Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
ISBN 9789013050547, 14e druk, december 2011, 420 pagina's. U abonneert zich hierbij tevens op de Asser-serie en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch.
€ 908,50
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker. Dit abonnement biedt u toegang tot alle actuele delen van de Asser-serie.
 

Veelgestelde vragen