Belastingrecht Actueel

 
KBP aangiftesoftware
KBP aangiftesoftware is de beste keuze voor aangifte IB en Vpb. Compleet, transparant en binnenkort ook online beschikbaar. Alles wat u nodig heeft en...
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband
NIEUW
In dit onderzoek gaat de auteur in op de unilaterale maatregelen die Nederland zou kunnen en wellicht zelfs zou moeten nemen om dergelijk mis-/gebruik...
€ 38,75
De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
NIEUW
Het regime van de fiscale eenheid, zoals dat na de herziening per 1 januari 2003 is gaan gelden, wordt in deze brochure beschreven. Na een beknopte in...
€ 65,00
BTW Jurisprudentie van het Hof van Justitie
NIEUW
De bundel bevat, op onderwerp gerangschikt, samenvattingen van alle arresten op BTW-gebied tot 1 juni 2014.
€ 95,50
VBW 252
NIEUW
Maakt de belastingwetgever een aanvaardbaar gebruik van deze wetgevingstechnieken? Deze vraag is door een commissie van de Vereniging voor Belastingwe...
€ 46,50
Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA in 2010
In slechts 192 pagina's bent u volledig op de hoogte van de nieuwe regels rondom Bedrijfsopvolging en de Invorderingswet 1990. De vele voorbeelden in ...
€ 37,75

Veelgestelde vragen