Belastingrecht Actueel

 
KBP aangiftesoftware
KBP aangiftesoftware is de beste keuze voor aangifte IB en Vpb. Compleet, transparant en binnenkort ook online beschikbaar. Alles wat u nodig heeft en...
Customs case law of the European Court of Justice
NIEUW
This book provides an overview of the most relevant Customs case law of the European Court of Justice.


Het e-book kunt u hier bestellen.

€ 75,00
De formeelrechtelijke aspecten van horizontaal toezicht in belastingzaken
NIEUW
In deze monografie worden vanuit de juridische invalshoek de verhoudingen tussen het horizontale convenant en de genoemde verticale toezichtsbevoegdhe...
€ 72,50
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband
NIEUW
In dit onderzoek gaat de auteur in op de unilaterale maatregelen die Nederland zou kunnen en wellicht zelfs zou moeten nemen om dergelijk mis-/gebruik...
€ 38,75
Fiscaal procesrecht
NIEUW
Dit boek geeft een systematische behandeling van het verloop van de fiscale procedure, zowel in feitelijke aanleg bij het gerechtshof als in cassatie....
€ 85,00
Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA in 2010
In slechts 192 pagina's bent u volledig op de hoogte van de nieuwe regels rondom Bedrijfsopvolging en de Invorderingswet 1990. De vele voorbeelden in ...
€ 37,75

Veelgestelde vragen