Belastingrecht Actueel

 
Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Omzetbelasting
De Vakstudie biedt u het meest uitgebreide artikelsgewijs commentaar. Compleet en toegankelijk. Gratis kennismaking is mogelijk via de Kluwer Navigato...
KBP aangiftesoftware
KBP aangiftesoftware is de beste keuze voor aangifte IB en Vpb. Compleet, transparant en vanaf augustus 2014 ook online beschikbaar. Alles wat u nodig...
Agenda voor de fiscale praktijk
Deze complete bureau-agenda voor de fiscaal adviseur, met één dag per pagina, biedt onder meer uitgebreide informatie over de belastingadviespraktijk ...
€ 63,95
Memo Belastingcontrole
NIEUW
Op overzichtelijke en beknopte wijze worden de spelregels betreffende de fiscale controle opgesomd. Een handig oriëntatiepunt voor de ondernemer en zi...
€ 49,75
Verhuurderheffing
NIEUW
De verhuurderheffing is een nieuwe belasting die in 203 is geïntroduceerd, maarwaarvan de wettelijke basis in 2014 is aangepast. De verhuurderheffing ...
€ 32,94
Liber amicorum Simon Strik
NIEUW
Opstellen aangeboden aan mr. drs. S.A.W.J. Strik
€ 39,50

Veelgestelde vragen