Resultaten
631
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Tax Assurance
  € 68,50
 • Auteur: Nathan Andrews, prof. dr. Irene Burgers

  The different relevant sides of Tax Assurance are handled in different chapters, each by an author or authors who have expertise in that particular field. Most authors are also lecturer or guest lecturer in the Tax assurance program of Tilburg University and publish on the topic regularly.

   

  Click here to order the e-book.

 • Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht
  € 70,00
 • Eindredacteur: dr. Co van Zundert, EenmaligeBetaling: dr. Co van Zundert

  Deze titel is vervroegd uitgegeven vanwege de op 1 januari 2015 in werking getreden Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014 (Stb. 2014, 581) en de in november 2014 van kracht geworden wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2014, 333). In deze uitgave is een selectie opgenomen van regelingen betreffende het ruimtelijk bestuursrecht en het omgevingsrecht.

   

  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Tekstuitgave Veiligheid
  € 79,75
 • Editie 2010
  Deze tekstuitgave bevat de wetgeving die in de beleidsvelden veiligheid en crisisbeheersing het meest aan de orde komt. De wetgeving is bijgewerkt tot en met 1 juli 2010.

Veelgestelde vragen