Resultaten
635
Titel Relevantie
Sorteer op:
  • Eindredacteur: dr. Co van Zundert

    Deze titel is vervroegd uitgegeven vanwege de op 1 januari 2015 in werking getreden Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014 (Stb. 2014, 581) en de in november 2014 van kracht geworden wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2014, 333). In deze uitgave is een selectie opgenomen van regelingen betreffende het ruimtelijk bestuursrecht en het omgevingsrecht.
  • Tekstuitgave Veiligheid
    € 79,75
  • Editie 2010
    Deze tekstuitgave bevat de wetgeving die in de beleidsvelden veiligheid en crisisbeheersing het meest aan de orde komt. De wetgeving is bijgewerkt tot en met 1 juli 2010.

Veelgestelde vragen