Bezwaar in belastingzaken

 
Het heersend recht betreffende de fiscale bezwaarprocedure wordt systematisch besproken en waar nodig bekritiseerd. Eveneens worden diverse aanbevelingen gedaan om het functioneren van de bezwaarfase in het belastingrecht te verbeteren.
Druk
4
ISBN
9789013069136
Verschijningsdatum
29 nov 2010
Aantal pagina's
228
Direct bestellen
Boek
€ 64,74
  • Prijs per stuk (incl. btw)
  • Losse order
  • Normaal leverbaar
  • Gratis verzonden
Alle bestelopties
Beschrijving
Jaarlijks worden meer dan 300.000 bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst. Aan welke eisen moeten deze bezwaarschriften voldoen? Tegen welke belastingbeslissingen kan men bezwaar maken en wie is bevoegd tot het indienen van een bezwaarschrift? Hoe worden deze bezwaarschriften behandeld? Welke waarborgen moet de fiscus daarbij in acht nemen? In welke mate kan de bezwaarde een beroep doen op welke rechtsbeschermingsmogelijkheden? Welke verbanden bestaan er eigenlijk tussen de fiscale bezwaar- en beroepsfase? Wat mag men van de bezwaarbehandelaars verwachten op het punt van snelheid, kwaliteit, communicatie en afweging? In dit boek worden deze en vele andere vragen beantwoord. Tevens wordt ingegaan op een aantal onlangs in werking getreden regelingen, zoals de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, de Wet vierde tranche Awb, de Wet bestuurlijke lus Awb alsmede de wettelijke regeling inzake de Basisregistratie Inkomen. Ook het initiatiefwetsvoorstel rechtsbescherming bij controlehandelingen komt aan de orde. Het heersend recht betreffende de fiscale bezwaarprocedure wordt systematisch besproken en waar nodig bekritiseerd. Eveneens worden diverse aanbevelingen gedaan om het functioneren van de bezwaarfase in het belastingrecht te verbeteren.
Meer lezen
Alle bestelopties
€ 64,74
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
€ 51,79
Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
U abonneert zich hierbij tevens op de serie Fiscale monografieën en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch en met 20% korting.
 

Veelgestelde vragen