Handboek Marktmisbruik

 
Deze geheel herziene tweede druk van het Handboek Marktmisbruik behandelt de in hoofdstuk 5.4 Wft opgenomen regels ter voorkoming van marktmisbruik. Alle onderwerpen uit de marktmisbruikregeling komen aan de orde. De beschrijving is praktijkgericht en wetenschappelijk verantwoord.
Druk
2
ISBN
9789013051254
Verschijningsdatum
14 jan 2008
Aantal pagina's
624
Direct bestellen
Boek
€ 125,00
  • Prijs per stuk (incl. btw)
  • Losse order
  • Normaal leverbaar
  • Gratis verzonden
Alle bestelopties
Beschrijving

Deze geheel herziene tweede druk van het Handboek Marktmisbruik behandelt de in hoofdstuk 5.4 Wft opgenomen regels ter voorkoming van marktmisbruik (art. 5:53 t/m 5:67 Wft en Besluit Marktmisbruik Wft). Alle onderwerpen uit de marktmisbruikregeling komen aan de orde. De beschrijving is praktijkgericht en wetenschappelijk verantwoord.

Allereerst wordt het Europese kader besproken. Ingegaan wordt op de Richtlijn Marktmisbruik, de drie Uitvoeringsrichtlijnen en de Uitvoeringsverordening.
Voorts worden behandeld: het verbod van het gebruik van voorwetenschap (begrip 'voorwetenschap', begrip 'transactie', uitzonderingen op het verbod), het tipverbod (selectieve openbaarmaking, polsen van grootaandeelhouders), preventieve maatregelen (Chinese Walls), meldingsverplichtingen, openbaarmaking van koersgevoelige informatie (begrip 'koersgevoelige informatie', uitstel van openbaarmaking), het verbod van marktmanipulatie, beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten) en de klikplicht.
Ook wordt ingegaan op het toezicht en de handhaving (taken en bevoegdheden AFM, sancties en rechtsbescherming, rol van het strafrecht).

Tot slot worden de internationale aspecten van de marktmisbruikregeling besproken (extra-territoriale werking, samenwerking binnen EU en daarbuiten, informatie-uitwisseling).
Als bijlage bij het handboek is alle relevante Europese en Nederlandse regelgeving opgenomen.

Meer lezen
Alle bestelopties
€ 125,00
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
€ 100,00
Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
U abonneert zich hierbij tevens op de Serie Onderneming en Recht en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch en met 20% korting.
 

Veelgestelde vragen