Krimp als uitdaging

Hoe ga je als school effectief om met krimp?

 
Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen. Deze krimp heeft gevolgen voor de bekostiging en organisatie van het onderwijs. En daarmee voor de inzet van het personeel.
Druk
1
ISBN
9789013109207
Verschijningsdatum
02 aug 2012
Direct bestellen
Boek
€ 43,50
  • Prijs per stuk (incl. btw)
  • Losse order
  • Normaal leverbaar
  • Gratis verzonden
Alle bestelopties
Beschrijving

Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen. Deze krimp heeft gevolgen voor de bekostiging en organisatie van het onderwijs. En daarmee voor de inzet van het personeel.

Volgens prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL ) en het Centraal bureau voor de Statistiek ( CBS ) krijgt tot 2040 meer dan een derde van alle gemeenten te maken met een afname van de bevolking. De leeftijdscategorie 0-20 jaar krimpt tot 2040 landelijk met zeven procent.

De bevolkingsdaling verloopt niet overal gelijk en treedt niet overal tegelijk in. Het basisonder-wijs is als eerste aan de beurt om last te hebben van de krimp. Er zijn nu al verschillende zogen-aamde topkrimpregio’s. Door de krimp zal de werkgelegenheid in het onderwijs dalen. Doordat het onderwijs aan de vooravond lijkt te staan van een grote uittocht van oudere leraren, stijgt de vervangingsvraag.

Landelijk gezien loopt de uitstroom hiermee de komende jaren ongeveer gelijk op met de verminderende werkgelegenheid. Op regionaal en lokaal niveau zijn er echter grote onzekerheden. Wat kun je als school(bestuur) aan krimp doen; eigenlijk niets.

Je kunt wel maatregelen nemen om de effecten van krimp in een vroegtijdig stadium hanteerbaar te maken. Nodig daarbij zijn goede prognoses, goed personeelsbeleid en meerjarenformatiebeleid.

Over dergelijke maatregelen gaat dit boekje.

Aanvullende informatie

Over de auteurs:

Hans Verboon is redacteur van BasisschoolManagement en andere onderwijsmedia; daarnaast nauw betrokken bij het inzetten van nieuwe vormen van informatievoorziening ten behoeve van het personeel van onderwijsinstellingen. Hij was twintig jaar lang directeur van het Bureau van de VBS ( Verenigde Bijzondere Scholen; daarvoor werkzaam bij de Hogeschool Katholieke Leer-gangen (nu Fontys) en CPS.

Jan de Vos is sinds 2011 senior adviseur onderwijs bij BMC, het landelijk adviesbureau voor de publieke sector (Overheid, Onderwijs, Zorg en Woningbouwverenigingen). Hij is bij BMC eerste contactpersoon voor Krimp in het primair onderwijs. Daarnaast is hij gespecialiseerd in Passend Onderwijs en HRM-beleid. Hij is socioloog en pedagoog en eerder werkzaam geweest als projectleider pilot-project kleine scholen, docent aan de schoolleideropleiding, onderwijsadviseur, sectorbestuurder bij de AOb en algemeen directeur primair onderwijs.

Frans Weeber is werkzaam als interim-manager, geeft workshops organisatieopstellingen en heeft als onderwijskundig publicist veel boeken, brochures en artikelen geschreven. Eerder verschenen van zijn hand in de Praktijkserie BasisschoolManagement de boeken ‘Liever Stupid dan Smart’ en ‘Leidinggeven aan verandering’.

Meer lezen
Alle bestelopties
€ 43,50
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
 

Veelgestelde vragen