PS Special: Wet werk en bijstand 2012

PS Specials, Editie 2011-5
Auteur: mr. Hans Nacinovic
 
In 2012 gaat de Wet werk en bijstand flink op de schop, door middel van een negental wetsvoorstellen. In deze Special worden de negen wetsvoorstellen besproken.
Druk
1
ISBN
9789013100242
Verschijningsdatum
14 nov 2011
Aantal pagina's
122
Direct bestellen
Boek
€ 110,00
 • Prijs per stuk (incl. btw)
 • Losse order
 • Normaal leverbaar
 • Gratis verzonden
Alle bestelopties
Beschrijving

In 2012 gaat de Wet werk en bijstand flink op de schop, door middel van een negental wetsvoorstellen.

In deze Special worden de negen wetsvoorstellen besproken:

 • Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
 • Wijziging van de WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ
 • Rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
 • Intrekking Wet werk en inkomen kunstenaars
 • Eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de WWB
 • Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet
 • Verzamelwet 2012
 • Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
 • Wet uniformering loonbegrip

Op het moment van schrijven van deze special is niet zeker of alle in dit boek besproken wetsvoorstellen ook daadwerkelijk de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2012 kunnen halen. Sommige wetsvoorstellen, zoals de Verzamelwet SZW 2012, hebben maar een beperkte impact. Maar het wetsvoorstel ‘Wijziging van de WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden’ is zeer ingrijpend. Niet alleen door het afschaffen van de Wet investeren in jongeren, maar vooral ook door de invoering van de zogenaamde huishoudtoets.

In feite gaat het daarbij om een systeemwijziging. Tegelijkertijd wordt in 2012 naar verwachting ook de Wet werken naar vermogen bij het parlement ingediend. Met die wet wordt de toegang tot de Wet Sociale werkvoorziening en de Wet Wajong flink beperkt en wordt de doelgroep van WWB uitgebreid met de personen die niet meer tot de sociale werkvoorziening of Wet Wajong worden toegelaten.

Voor gemeenten wordt 2012 hoe dan ook een jaar van hard werken om alles correct doorgevoerd te krijgen. Dit boekje is bedoeld voor allen die te maken hebben met gevolgen van al deze wijzigingen in WWB.

Aanvullende informatie

Over de auteurs:

Mr. Lance op den Camp, mr.André Pepers en mr. Carin Lennertz zijn juridisch adviseur bij De Legibus BV. Ellen Hinskens is juridisch vakredacteur bij Handboek WWB (Schulinck). Mr. Josan van Hoof is hoofdredacteur van het Handboek WWB (Schulinck). Mr. Hans Nacinovic is directeur van De Legibus B.V. en lid van de redactie van PS.

Meer lezen
Alle bestelopties
€ 110,00
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
€ 98,99
Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
U abonneert zich hierbij tevens op de serie PS-Specials en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen automatisch en met 10% korting. Ca. 6 specials per jaar.
 

Veelgestelde vragen