Tekst & Commentaar: Socialezekerheidsrecht

De tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar

 
De uitgave bevat commentaar op onder meer de relevante delen van WW, BW, Ziektewet en WIA opgenomen maar ook op andere relevante regelgeving binnen de onderwerpen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overkoepelende regelingen, sancties en uitvoering.


De vierde druk van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht verschijnt eind december.

Druk
3
ISBN
9789013102086
Verschijningsdatum
24 okt 2012
Direct bestellen
Boek
€ 192,50
  • Prijs per stuk (incl. btw)
  • Losse order
Alle bestelopties
Beschrijving

De nadruk op de werknemersverzekeringen is gehandhaafd. Deze wetten sluiten nauw aan op het arbeidsrecht en worden in de praktijk door veel rechtshulpverleners regelmatig gebruikt. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten becommentarieerd.

Thans is ook een aantal regelingen opgenomen dat nog geen onderdeel uitmaakte van de vorige druk. Bovendien is deze gelegenheid benut om het commentaar op verschillende wetten aan te vullen. Vele bepalingen die voorheen nog niet werden becommentarieerd, zijn dat thans wel.

Meer lezen
Bijlagen
Download hier de Tekst & Commentaar folder
Abonnementsvormen

Naast bovengenoemde bestelmogelijkheden heeft u de keuze uit de volgende abonnementsvormen:

Serie-abonnement
Met een serie-abonnement op Tekst & Commentaar ontvangt u voortaan alle nieuwe delen en herdrukken uit de hele serie automatisch en met 20% korting.

Rechtsgebiedabonnement
Met een rechtsgebiedabonnement ontvangt u voortaan alle nieuwe delen en herdrukken uit het rechtsgebied van uw keuze automatisch en met 20% korting. U heeft de keuze uit: Burgerlijk recht, Strafrecht, Bestuursrecht en “Diversen”. Dit abonnement is ook online verkrijgbaar: u heeft toegang tot alle nieuwe online delen en updates uit het rechtsgebied van uw keuze voor een voordelige vaste prijs per jaar.

Titelabonnement
Met een titelabonnement ontvangt u voortaan alle nieuwe drukken van de titel van uw keuze automatisch. Met een online abonnement op de titel van uw keuze heeft u automatisch toegang tot de laatste druk en updates.

Kluwer Navigator Collecties

Delen van Tekst & Commentaar zijn opgenomen in de Kluwer Navigator Collecties voor de juridische markt. Wilt u weten welke delen in welke Collectie zijn opgenomen? Kijk dan op kluwernavigator.nl/collecties onder Advocaat, Bedrijfsjurist of Notariaat.

Wilt u meer informatie over een abonnement op Tekst & Commentaar?

Bel 0570 - 673 555 of mail ons.

Alle bestelopties
€ 192,50
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar
ISBN 9789013102086, 3e druk, oktober 2012, 1304 pagina's.
€ 192,50
Prijs per jaar (incl. btw) | Abonnement
ISBN 9789013102086, 3e druk, oktober 2012, 1304 pagina's. Bij een abonnement op deze titel ontvangt u steeds automatisch de nieuwe druk.
€ 78,75
Abonnement
Prijs per juridische professional (per persoon per jaar).
 

Veelgestelde vragen