Nieuw Advocatenmemo
  • Advocatenmemo
    € 58,75

  • Auteur: mr. Evelien de Jonge-Wiemans, mr. Marieke van de Lest-van Berkel

    Advocatenmemo 2015 is uit! Met unieke toegangscode voor ADV app.
 

Producten

  • De Kleine Gids behandelt de belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet. De Kleine Gids is een begrip voor iedereen die met de sociale zekerheid te maken heeft, van advocaat tot uitkeringsgerechtigde. De Kleine Gids verschijnt twee maal per jaar, in maart en augustus.
  • Auteur: dr. R.J.S. Schwitters

    Deze inleiding in de rechtssociologie geeft inzicht in de wijze waarop het recht verbonden is met maatschappelijke ontwikkelingen alsmede in de werkelijke invloed van het recht op het menselijk handelen.

Veelgestelde vragen