Accountancy Actueel

 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, voor kleine rechtspersonen
NIEUW
De (ontwerp-)Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regeling, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW. Er wordt ond...
€ 49,00
A Guide through International Financial Reporting Standards
NIEUW
Official pronouncements issued by the IASB as at 1 July 2014.
€ 121,50
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, voor grote en middelgrote rechtspersonen
NIEUW
De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een ondern...
€ 167,50
De ondernemer en het risico van arbeidsongeschiktheid

Dit boek geeft u een overzicht van de belangrijke aspecten rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 20,50
De rol van de accountant bij kredietverstrekking
Hoe kan de accountant de ondernemer begeleiden bij een kredietaanvraag? Met welke beroepsregels dient een accountant rekening te houden? En welke advi...
€ 20,00
Handboek Externe Verslaggeving
Het Handboek Externe Verslaggeving 2013 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wet...
€ 63,00

Veelgestelde vragen