Human Resource Management Actueel

  • Redacteur: Loulène Boersma, Henk Jansen

    Het tijdschrift MR magazine houdt u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs. U krijgt heldere adviezen en deelt uw ervaringen met andere medezeggenschapsraden.
    Prijs
    € 160,00
 
Ziekteverzuim in het onderwijs
Ziekteverzuim in het onderwijs gaat in op het lastige speelveld van de zieke werknemer en zijn of haar werkgever in het primair en speciaal onderwijs.
€ 47,25
Nieuwe burgemeesters op weg
Nieuwe burgemeesters op weg biedt een praktische handreiking aan beginnende burgemeesters in aanvulling op bestaande documentatie en vakliteratuur.
€ 26,25
Medezeggenschapsraad Actueel
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de praktijk van medezeggenschapsraden.
Controlling en Auditing in de Praktijk
Als controller of financieel-administratieve functionaris heeft u met veel regels en ontwikkelingen te maken. Het Tijdschrift Controlling houdt u daar...
Levenfasebewust personeelsbeleid in het onderwijs
Bij een aantrekkende economie en de toenemende vergrijzing zal het lerarentekort toenemen. Een leeftijds-fasebewust personeelsbeleid is noodzakelijk o...
€ 49,75
Financiële Dienstverlening (serie)
De Reeks Financiële Dienstverlening is een boekenreeks die inspeelt op thema's die binnen het financiële planningsadvies van belang zijn.

Veelgestelde vragen