Belastingen van lagere overheden Actueel

 
WOZ: Naar waarde belast
Bijna alle Nederlanders zijn eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak. Dit betekent ook dat ervoor eigendom of gebruik belasting betaald moet wor...
€ 31,01
Wet waardering onroerende zaken
Aan de orde komen, na een schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de OZB en de Wet WOZ, het WOZ-object (de onroerende zaak), de WOZ-subjecten (...
€ 65,95
Waterschapsbelastingen
Dit boek is interessant voor de belastingbetalers en hun adviseurs maar ook voor de ambtenaren die zijn belast met de uitvoering van de heffing van wa...
€ 26,00
Gemeentelijke belastingheffing van ondernemingen
In dit boekje wordt een duidelijk en systematisch overzicht gegeven van alle gemeentelijke belastingen waarmee een onderneming te maken krijgt.
€ 31,01
Lokale belastingen en milieuheffingen
In dit boek wordt een duidelijk en systematisch overzicht gegeven van de belastingen van lokale overheden en van de milieuheffingen in Nederland waarm...
€ 35,25
Hoofdzaken milieuheffingen
Deze uitgave behandelt alle milieuheffingen, zowel van het Rijk als ook van lagere overheden. De nadruk ligt op praktische en wetenschappelijke aspect...
€ 62,50

Veelgestelde vragen