Belastingrecht algemeen Actueel

 
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband
NIEUW
In dit onderzoek gaat de auteur in op de unilaterale maatregelen die Nederland zou kunnen en wellicht zelfs zou moeten nemen om dergelijk mis-/gebruik...
€ 38,75
Hoofdzaken milieuheffingen
NIEUW
Deze uitgave behandelt alle milieuheffingen, zowel van het Rijk als ook van lagere overheden. De nadruk ligt op praktische en wetenschappelijke aspect...
€ 62,50
ZZP-er en fiscus
NIEUW
In ZZP-er en fiscus wordt een leidraad gegeven van de rechten en plichten die de zzp-er heeft. Daarbij ligt de nadruk in eerste instantie op de rechte...
€ 37,50
Het nieuwe BV-recht
Na een lange parlementaire behandeling die vele jaren in beslag heeft genomen, is het flexibele BV-recht dan eindelijk op 1 oktober 2012 in werking ge...
€ 37,75
Fusies en overnames
In dit handboek wordt het fenomeen fusie- en overname vanuit uiteenlopende invalshoeken benaderd waardoor een goed inzicht in de verschillende aspecte...
€ 34,00
Sport en fiscus

In dit boek komen alle fiscale aspecten die de sportwereld raken aan de orde.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 31,01

Veelgestelde vragen