Belastingrecht algemeen Actueel

 
Fusies en overnames
In dit handboek wordt het fenomeen fusie- en overname vanuit uiteenlopende invalshoeken benaderd waardoor een goed inzicht in de verschillende aspecte...
€ 34,00
Sport en fiscus

In dit boek komen alle fiscale aspecten die de sportwereld raken aan de orde.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 31,01
Belastingprocesrecht
In "Belastingprocesrecht" wordt het fiscale procesrecht beschreven. Het boek is eenvoudig en systematisch van opzet.
€ 67,25
Langstlevende echtgenoot, erven en fiscus
Dit boek geeft antwoord op vragen als: wat zijn de gevolgen voor de langstlevende echtgenoot (of partner) als er geen testament is gemaakt? Hoe moet e...
€ 31,01
145 Vragen en antwoorden over bedrijfsopvolging
Het economisch belang van bedrijfsoverdracht kan niet genoeg benadrukt worden. De huidige economische crisis benadrukt dit belang zeer. In Nederland d...
€ 22,50
Landbouw en fiscus
Met Landbouw en Fiscus wordt beoogd op hoofdlijnen een indruk te geven van de gevolgen van de belastingherziening 2001 voor de agrarische sector. De a...
€ 31,01

Veelgestelde vragen