Resultaten
 
22
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Prof.mr. G.T.K. (Gerard) Meussen, Mr.drs. S.A.W.J. (Simon) Strik

  Een actualiteitenprogramma voor de praktijk! Deze cursus brengt u snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van de winstbepaling in de meeste ruime zin des woords. Totaalwinst, goed koopmansgebruik alsmede de fiscale behandeling van vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting vormen kernonderwerpen van dit actualiteitenprogramma. Lesmateriaal via de Kluwer Navigator Het lesmateriaal voor deze cursus wordt online beschikbaar gesteld via de Navigator. U krijgt 8 weken gratis toegang (dit gaat 2 weken voor de start van de cursus in)! Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van uw eigen laptop, tablet, smartphone om lesmateriaal digitaal te bekijken óf u neemt het uitgeprinte lesmateriaal mee. Voorafgaand aan de inhoudelijke thematiek wordt u in het eerste uur bijgepraat over de Kluwer Navigator door een ervaren trainer. U leert snel en efficiënt relevante wet- en regelgeving, uitspraken en commentaren op te zoeken die u kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
  Prijs
  € 550,00
 • Dr. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk, Mr.dr. Mascha J. Hoogeveen

  Tijdens dit interactieve Fiscale Monografieën congres brengen twee op het gebied van de fiscale bedrijfsopvolgingsproblematiek gepromoveerde experts uw kennis weer helemaal up to date. Bedrijfsopvolgingen zijn aan de orde van de dag. Het is belangrijk dat u uw cliënten tijdig informeert over de te volgen stappen in aanloop naar de uiteindelijke bedrijfsoverdracht. De in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen voorwaarden zijn complex en de termijnen moeten goed in acht worden genomen. Ook is het belangrijk kennis te nemen van de afwijkende voorwaarden in de verschillende belastingwetten. In dit congres komt de bovenstaande problematiek aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgebreid aan de orde.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr. G.G.M. (Glenn) Snoeks, Dhr. Drs. M.J.J.R. (Martijn) van Mourik

  Met ingang van 2013 is de eigenwoningregeling ingrijpend gewijzigd. Voortaan moet de belastingplichtige zijn eigenwoningschuld in dertig jaar tijd volledig aflossen. Voor de bestaande eigenwoningschuld heeft de wetgever ruimhartig overgangsrecht getroffen. Sindsdien komen problemen en knelpunten in de eigenwoningregeling boven drijven. De wetgever heeft met de per 2014 in werking getreden Wet maatregelen woningmarkt 2014 II al meerdere knelpunten opgelost en onduidelijkheden weggenomen. Maar de regeling blijft technisch en ¿ voor de adviseur die hier niet dagelijks mee te maken heeft ¿ moeilijk te doorgronden.
  Prijs
  € 695,00
 • Prof.dr. Jaap Zwemmer,Prof. dr. R.P.C. Cornelisse

  Kenmerkend van het weekblad is het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie alsmede van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen.
  Vanaf
  € 530,00
 • Oorspronkelijk door: mr. D.G.A. Meijer
  Redactie: mr. A. Kattouw
  Met medewerking van: drs. A.T. Snijders

  Beoefenaren van het Nederlands-Antilliaans belastingrecht moesten het tot dusver stellen zonder artikelsgewijs commentaar op de daar geldende wetgeving.
  Prijs
  € 675,22
 • Dr. A.W. (Arthur) Hofman

  Deze introductiecursus is bestemd voor iedereen die in zijn of haar huidige of toekomstige functie met het internationaal belastingrecht te maken heeft of krijgt en in één dag de basis onder de knie wil krijgen. Dé basiscursus voor het Internationaal Belastingrecht Heeft of krijgt u te maken met onder andere vraagstukken rondom verrekening van bronheffingen, vaste inrichtingen in het buitenland en andere gevolgen van grensoverschrijdende activiteiten dan is deze cursus voor u interessant.
  Prijs
  € 575,00
 • Mr. X.G.R. (Xavier) Auerbach, Mr. F.F.G. (Frank) Schut TEP

  De wereld wordt kleiner en in de praktijk zien wij dat de directeur groot aandeelhouder (DGA) meer dan vroeger zijn woonplaats zoekt buiten Nederland. Ook zijn er DGA?s die na verloop van tijd weer remigreren richting Nederland. De DGA die zich internationaal beweegt wordt geconfronteerd met een samenloop van meerdere rechtsgebieden die zowel moeilijkheden als mogelijkheden met zich mee kan brengen. Daarnaast ziet de DGA zich in internationaal verband geconfronteerd met vele fiscale wijzigingen, die met name zijn ingegeven door het feit dat landen hun begrotingstekort op korte termijn dienen terug te dringen.
  Prijs
  € 595,00
 • Mr. J.A.G. (John) van Es

  De vermogensetikettering speelt in de inkomstenbelasting - als onderdeel van het totaalwinstbegrip - een belangrijke rol. Daarbij is de etikettering als ondernemingsvermogen ook van belang voor verschillende faciliteiten, zoals de oudedagsreserve en de investeringsaftrek. De vermogensetikettering heeft zelfs haar doorwerking naar de Successiewet 1956 voor wat betreft de waardering en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
  Prijs
  € 550,00
vorige   1   2     volgende

Veelgestelde vragen