Resultaten
 
31
Relevantie Titel
Sorteer op
 • mr. P. de Bruin, mr. J.P. Kruimel en mr. J.A. Monsma

  De belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is enorm in omvang en belang toegenomen. Daarnaast zijn de waardebepaling en waardevaststelling door gemeenten ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) van toenemend belang. Dit blad geeft actuele en gerichte informatie voor allen die met deze materie te maken krijgen. De ontwikkelingen worden in een zo breed mogelijk perspectief weergegeven, zoals jurisprudentie, wetgeving, circulaires, kamervragen en beschouwingen.
 • Dr. A.H. (Albert) Bomer, Mr. A. (Toon) Vroon

  Een groeiende organisatie wordt in deze tijd eerder en sneller een global player met juridische aanwezigheid en activiteiten ¿bijvoorbeeld in de vorm van een vaste inrichting- in verschillende landen. Dat heeft vaak onverwachte gevolgen voor de btw. Niet alleen de transacties met derden vragen daarbij om aandacht, ook in de transacties tussen de verschillende onderdelen kan de btw verrassend opduiken. Tijdens deze bijeenkomst worden deze aspecten geplaatst in het licht van de btw die zich eveneens voortdurend ontwikkelt onder de invloed van nieuwe Europese jurisprudentie.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. E.H. van den Elsen

  Dé verdiepingsstudie voor de internationale btw Alle ondernemers die internationaal handelen krijgen te maken met de btw. Niet alleen waar het betreft de leveringen en diensten die ze aan afnemers (binnen en buiten de EU) verrichten, maar ook met betrekking tot de inkopen van goederen of diensten. Vaak wordt hier (te) eenvoudig over gedacht, maar als men niet voldoet aan alle vereisten, dan kan de belastingdienst zonder meer btw heffen over de omzet waar eerst geen btw over werd gefactureerd en/of de aftrek van voorbelasting weigeren. Voorts heeft de belastingdienst de mogelijkheid administratieve boetes op te leggen indien de formele spelregels niet worden nagekomen. Tijdens deze cursus krijgt u niet alleen antwoorden op vragen hoe de btw moet worden afgewikkeld, maar ook hoe u of uw cliënt zich kan wapenen tegen onverwachte naheffingen. Beoordeeld met een 8,0
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. Mr. J.A. (John) Dullaart

  In een economische crisis komen veel bedrijven in zwaar weer. In veel gevallen is een faillissement niet te voorkomen. In het algemeen blijkt dat een op de vijf bedrijven niet rendeert; jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Tijdens, maar vooral voorafgaande aan een faillissement worden veel beslissingen genomen die van groot belang zijn voor de opstelling van de curator en de afloop van het faillissement. Die beslissingen hebben soms een fiscaal motief en meestal een fiscaal gevolg. Vraag is daarbij in hoeverre regels kunnen wijken om praktische oplossingen te kunnen bereiken. Wat is uw rol als adviseur wanneer een cliënt failliet gaat of dreigt te gaan of schuldsanering aanvraagt?
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. A. (Andy) Cools, Mr. J.H.C. (Jos) Hellebrekers

  Kluwer Opleidingen biedt twee cursussen Belgisch belastingrecht aan. Inleiding Belgisch belas tingrecht 29 september 2014 Verdieping Nederlands-Belgisch belastingrecht 30 september 2014 Breng in 2 dagen uw kennis van basis naar verdieping! En adviseer uw Belgische en Nederlandse grensondernemers maximaal Verdieping aan de hand van relevante praktijkcasussen Mogelijkheid om vooraf uw eigen casus in te leveren! € 100,- korting bij aanmelding voor beide cursussen (overnachting mogelijk) U kunt zich ook voor 1 cursusdag aanmelden!
  Prijs
  € 795,00
 • Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers, Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB

  De landbouwvrijstelling is een onrustig bezit. Ondanks ontkenning van Overheidswege vertrouwt de markt het niet langer. Dat heeft tot gevolg dat massaal getracht wordt de boekwaarde van landbouwgrond te verhogen, om op die manier de gevolgen van een eventuele afschaffing te verzachten. Dit heeft inmiddels geleid tot rechtspraak en nog lopende proefprocedures. Daarnaast blijft met grote regelmaat relevante rechtspraak verschijnen over tal van uiteenlopende deelonderwerpen binnen de landbouwvrijstelling. Dit alles rechtvaardigt opnieuw deze spitsuurstudie.
  Prijs
  € 595,00
 • Mevr. Dr. C.L. (Corina) van Lindonk

  Om (inter)nationale financieringsstructuren optimaal te benutten is actuele kennis van zaken een vereiste. De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de (on)mogelijkheid eigen vermogen voor fiscale doeleinden te herkwalificeren naar vreemd vermogen. Verder wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de winstdrainagewetgeving art. 10a en de invoering van het nieuwe artikel 15ad, gericht tegen de aftrek van overnameholdingrente en de inwerkingtreding van de reparatie van het zogenoemde Bosalgat.
  Prijs
  € 595,00
 • Hoofdredactie: prof. dr. R.P.C. Cornelisse, prof. dr. Maarten Feteris

  Kenmerkend van het weekblad is het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie alsmede van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen.
  Vanaf
  € 530,00
 • Oorspronkelijk door: mr. D.G.A. Meijer
  Redactie: mr. A. Kattouw
  Met medewerking van: drs. A.T. Snijders

  Beoefenaren van het Nederlands-Antilliaans belastingrecht moesten het tot dusver stellen zonder artikelsgewijs commentaar op de daar geldende wetgeving.
  Prijs
  € 675,22
vorige   1   2     volgende

Veelgestelde vragen