Vennootschapsbelasting Actueel

 
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling
Sinds de invoering van art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen, is er veel gebeurd. Al met al was er voldoende aanleidin...
€ 59,75
De aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente
Het afgelopen decennium is het renteaftreklandschap ingrijpend veranderd, met de invoering van art. 13l Wet Vpb 1969 als voorlopig sluitstuk. Deze maa...
€ 34,50
Belastingplicht in de vennootschapsbelasting
De actualiteitswaarde van de subjectieve belastingplicht in de venootschapsbelasting is substantieel toegenomen. In deze brochure wordt een overzicht ...
€ 53,00
Geefwet
In dit boek worden de fiscale wijzigingen voor goededoelenorganisaties per 1 januari 2012 besproken. Er wordt een toelichting gegeven op de begrippen ...
€ 32,50
De bedrijfsfusie in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969
In deze brochure staat de bedrijfsfusiefaciliteit van artikel 14 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 centraal.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 54,25
Geruisloze terugkeer uit de BV
Een wettelijke regeling met betrekking tot een geruisloze omzetting van een BV naar een IB-onderneming heeft jarenlang op het wetgevingsprogramma gest...
€ 55,50

Veelgestelde vragen