Vennootschapsbelasting Actueel

  • Auteur: prof. dr. Allard Lubbers, prof. mr. G.T.K. Meussen

    Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.
    NIEUW
    Prijs
    € 65,50
 
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting
NIEUW
Deze studenteneditie is een bewerking van het onderdeel Vennootschapsbelasting van de losbladige 'Cursus Belastingrecht'. De voor het onderwijs meest ...
€ 79,00
Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA in 2010
In slechts 192 pagina's bent u volledig op de hoogte van de nieuwe regels rondom Bedrijfsopvolging en de Invorderingswet 1990. De vele voorbeelden in ...
€ 37,75
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling
Sinds de invoering van art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen, is er veel gebeurd. Al met al was er voldoende aanleidin...
€ 59,75
Belastingplicht in de vennootschapsbelasting
De actualiteitswaarde van de subjectieve belastingplicht in de venootschapsbelasting is substantieel toegenomen. In deze brochure wordt een overzicht ...
€ 53,00
De aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente
Het afgelopen decennium is het renteaftreklandschap ingrijpend veranderd, met de invoering van art. 13l Wet Vpb 1969 als voorlopig sluitstuk. Deze maa...
€ 34,50
Geefwet
In dit boek worden de fiscale wijzigingen voor goededoelenorganisaties per 1 januari 2012 besproken. Er wordt een toelichting gegeven op de begrippen ...
€ 32,50

Veelgestelde vragen