Vakbladen Actueel

  • ir. R. Braaksma,mr.dr. J.H.G. van den Broek

    De Nieuwsbrief Wabo & omgevingsvergunning legt alle ins en outs rondom de ingrijpende veranderingen in de werkprocessen van vergunningverlening en handhaving uit. Zowel vanuit bestuurlijk en juridisch perspectief als in het licht van de personele en ICT-aspecten.
    Prijs
    € 345,00
 
Handboek Accountancy
Het Handboek Accountancy schetst een gedetailleerd beeld van de actuele ontwikkelingen in de vier vakgebieden assurance services, externe verslaggevin...
€ 231,00
Basisschoolmanagement
BasisschoolManagement is hét gezaghebbende onafhankelijke tijdschrift voor directie en bestuur in het primair onderwijs.
€ 187,50
Handboek Antilliaans en Arubaans Belastingrecht
Beoefenaren van het Nederlands-Antilliaans belastingrecht moesten het tot dusver stellen zonder artikelsgewijs commentaar op de daar geldende wetgeving.
€ 675,22
Omzet- en Overdrachtsbelasting in de onroerendgoedsector
De verwevenheid tussen omzet- en overdrachtsbelasting is groot; beide belastingen lopen in elkaar over. De problemen van deze belastingen in het kader...
€ 281,96
Zakendoen in Belgie
In deze losbladige wordt een overzicht geboden van met name de fiscale regels, waarmee een Nederlandse ondernemer te maken krijgt als hij zaken doet i...
€ 364,11
Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht
In deze losbladige worden naast de eenzijdige regeling en de internationale verdragen, alle door Nederland gesloten verdragen ter voorkoming van dubbe...
€ 1056,29

Veelgestelde vragen