Vennootschapsbelasting Actueel

  • Auteur: Prof.dr.mr. G.W.J.M. Kampschöer RA, mr. Suniel Pancham

    Het regime van de fiscale eenheid, zoals dat na de herziening per 1 januari 2003 is gaan gelden, wordt in deze brochure beschreven. Na een beknopte inleiding over het (nieuwe) karakter van de fiscale eenheid worden de vereisten voor de totstandkoming van een fiscale eenheid, de bepalingen tijdens de fiscale eenheid alsmede de gevolgen van het beëindigen van een fiscale eenheid beschreven.
    NIEUW
    Prijs
    € 65,00
 
Hoofdzaken vennootschapsbelasting
NIEUW
In dit boek Hoofdzaken vennootschapsbelasting worden de hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting behandeld. Het is bedoeld als studieboek,...
€ 61,50
Hoofdzaken winst uit onderneming
NIEUW
Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wannee...
€ 65,50
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting
NIEUW
Deze studenteneditie is een bewerking van het onderdeel Vennootschapsbelasting van de losbladige 'Cursus Belastingrecht'. De voor het onderwijs meest ...
€ 79,00
Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA in 2010
In slechts 192 pagina's bent u volledig op de hoogte van de nieuwe regels rondom Bedrijfsopvolging en de Invorderingswet 1990. De vele voorbeelden in ...
€ 37,75
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling
Sinds de invoering van art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen, is er veel gebeurd. Al met al was er voldoende aanleidin...
€ 59,75
Belastingplicht in de vennootschapsbelasting
De actualiteitswaarde van de subjectieve belastingplicht in de venootschapsbelasting is substantieel toegenomen. In deze brochure wordt een overzicht ...
€ 53,00

Veelgestelde vragen