Resultaten
 
53
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht extern te rapporteren op basis van IFRS. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven volgen meer en meer en recent zijn er aparte voorschriften voor deze categorie ondernemingen (IFRS-SME). Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten en kenmerken van IFRS en IFRS-SME, de betekenis voor de presentatie van de jaarrekening en de waardering van activa en passiva.
  Prijs
  € 795,00
 • mr. P. de Bruin, mr. J.P. Kruimel en mr. J.A. Monsma

  De belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is enorm in omvang en belang toegenomen. Daarnaast zijn de waardebepaling en waardevaststelling door gemeenten ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) van toenemend belang. Dit blad geeft actuele en gerichte informatie voor allen die met deze materie te maken krijgen. De ontwikkelingen worden in een zo breed mogelijk perspectief weergegeven, zoals jurisprudentie, wetgeving, circulaires, kamervragen en beschouwingen.
 • Dr. A.H. (Albert) Bomer, Mr. A. (Toon) Vroon

  Een groeiende organisatie wordt in deze tijd eerder en sneller een global player met juridische aanwezigheid en activiteiten ¿bijvoorbeeld in de vorm van een vaste inrichting- in verschillende landen. Dat heeft vaak onverwachte gevolgen voor de btw. Niet alleen de transacties met derden vragen daarbij om aandacht, ook in de transacties tussen de verschillende onderdelen kan de btw verrassend opduiken. Tijdens deze bijeenkomst worden deze aspecten geplaatst in het licht van de btw die zich eveneens voortdurend ontwikkelt onder de invloed van nieuwe Europese jurisprudentie.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. E.H. van den Elsen

  Dé verdiepingsstudie voor de internationale btw Alle ondernemers die internationaal handelen krijgen te maken met de btw. Niet alleen waar het betreft de leveringen en diensten die ze aan afnemers (binnen en buiten de EU) verrichten, maar ook met betrekking tot de inkopen van goederen of diensten. Vaak wordt hier (te) eenvoudig over gedacht, maar als men niet voldoet aan alle vereisten, dan kan de belastingdienst zonder meer btw heffen over de omzet waar eerst geen btw over werd gefactureerd en/of de aftrek van voorbelasting weigeren. Voorts heeft de belastingdienst de mogelijkheid administratieve boetes op te leggen indien de formele spelregels niet worden nagekomen. Tijdens deze cursus krijgt u niet alleen antwoorden op vragen hoe de btw moet worden afgewikkeld, maar ook hoe u of uw cliënt zich kan wapenen tegen onverwachte naheffingen. Beoordeeld met een 8,0
  Prijs
  € 695,00
 • Tijdens deze praktijkdag leert u welke BTW-risico's u loopt als u zich niet aan de voorwaarden en regels houdt. Tevens zal worden ingegaan waar de Belastingdienst op let bij boekenonderzoeken. Door het onderkennen en afdekken van de risico's kunt veel geld besparen. Tevens krijgt u praktische tips voor het indienen van de laatste aangifte 2013 en uiteraard wordt er aandacht besteed aan de laatste BTW-nieuwtjes naar aanleiding van Prinsjesdag. ¿BTW-risico's beperken en BTW besparen ¿Praktische tips bij laatste aangifte 2013 ¿BTW-actualiteiten 2014 ¿Focus Belastingdienst/ Horizontaal Toezicht ¿Controle Belastingdienst; wat te doen
  Prijs
  € 550,00
 • Budgetten worden vaak samengesteld vanuit veel beschikbare informatie die ook vaak nog eens uit andere bronnen komt. Het omzetten van die gewenste informatie kan, met de juiste voorbereiding, geheel automatisch door Excel worden gedaan. De voordelen van deze manier van werken zijn: ¿Hetzelfde overzicht wordt altijd getoond. Excel vult automatisch de juiste informatie over de maand in. ¿De gebruiker blijft in het uitvoerblad: Excel berekent automatisch de door de gebruiker gewenste informatie. ¿Opening van het Excel bestand is voldoende om de nieuwe maandgegevens te importeren, berekenen en presenteren
  Prijs
  € 595,00
 • Deze praktijkdag leert u volgens een systematische aanpak hoe u een betrouwbaar en flexibel model kunt bouwen om de toekomstige cashflowpositie te kunnen bepalen. Zowel de directe als de indirecte methode komt aanbod. Tevens leert u hoe door middel van een betrouwbaar cashflowmodel de sturing binnen uw organisatie kan verbeteren.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr. J.A. (John) Dullaart

  In een economische crisis komen veel bedrijven in zwaar weer. In veel gevallen is een faillissement niet te voorkomen. In het algemeen blijkt dat een op de vijf bedrijven niet rendeert; jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Tijdens, maar vooral voorafgaande aan een faillissement worden veel beslissingen genomen die van groot belang zijn voor de opstelling van de curator en de afloop van het faillissement. Die beslissingen hebben soms een fiscaal motief en meestal een fiscaal gevolg. Vraag is daarbij in hoeverre regels kunnen wijken om praktische oplossingen te kunnen bereiken. Wat is uw rol als adviseur wanneer een cliënt failliet gaat of dreigt te gaan of schuldsanering aanvraagt?
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. A. (Andy) Cools, Mr. J.H.C. (Jos) Hellebrekers

  Kluwer Opleidingen biedt twee cursussen Belgisch belastingrecht aan. Inleiding Belgisch belas tingrecht 29 september 2014 Verdieping Nederlands-Belgisch belastingrecht 30 september 2014 Breng in 2 dagen uw kennis van basis naar verdieping! En adviseer uw Belgische en Nederlandse grensondernemers maximaal Verdieping aan de hand van relevante praktijkcasussen Mogelijkheid om vooraf uw eigen casus in te leveren! € 100,- korting bij aanmelding voor beide cursussen (overnachting mogelijk) U kunt zich ook voor 1 cursusdag aanmelden!
  Prijs
  € 795,00
 • Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers, Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB

  De landbouwvrijstelling is een onrustig bezit. Ondanks ontkenning van Overheidswege vertrouwt de markt het niet langer. Dat heeft tot gevolg dat massaal getracht wordt de boekwaarde van landbouwgrond te verhogen, om op die manier de gevolgen van een eventuele afschaffing te verzachten. Dit heeft inmiddels geleid tot rechtspraak en nog lopende proefprocedures. Daarnaast blijft met grote regelmaat relevante rechtspraak verschijnen over tal van uiteenlopende deelonderwerpen binnen de landbouwvrijstelling. Dit alles rechtvaardigt opnieuw deze spitsuurstudie.
  Prijs
  € 595,00
 • Het kunnen maken van een geprojecteerde balans, resultatenrekening en staat van herkomst en besteding der middelen is een onmisbare vaardigheid die elke Financial Professional zal moeten beheersen. In deze cursus leert u hoe u uw financiële kennis kunt combineren met het maken van een inzichtelijk en gestructureerd financieel planningsmodel in Excel. De cursus is zeer praktijkgericht en u bouwt samen met de docent een compleet financieel model.
  Prijs
  € 595,00
 • Mevr. Dr. C.L. (Corina) van Lindonk

  Om (inter)nationale financieringsstructuren optimaal te benutten is actuele kennis van zaken een vereiste. De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de (on)mogelijkheid eigen vermogen voor fiscale doeleinden te herkwalificeren naar vreemd vermogen. Verder wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de winstdrainagewetgeving art. 10a en de invoering van het nieuwe artikel 15ad, gericht tegen de aftrek van overnameholdingrente en de inwerkingtreding van de reparatie van het zogenoemde Bosalgat.
  Prijs
  € 595,00
 • Hoofdredactie: prof. dr. R.P.C. Cornelisse, prof. dr. Maarten Feteris

  Kenmerkend van het weekblad is het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie alsmede van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen.
  Vanaf
  € 530,00
vorige   1   2   3     volgende

Veelgestelde vragen