Verschijningsvorm

Financieel/FiscaalHulp nodig?
Resultaten
 
50
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Prof.mr. G.T.K. (Gerard) Meussen, Mr.drs. S.A.W.J. (Simon) Strik

  Een actualiteitenprogramma voor de praktijk! Deze cursus brengt u snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van de winstbepaling in de meeste ruime zin des woords. Totaalwinst, goed koopmansgebruik alsmede de fiscale behandeling van vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting vormen kernonderwerpen van dit actualiteitenprogramma. Lesmateriaal via de Kluwer Navigator Het lesmateriaal voor deze cursus wordt online beschikbaar gesteld via de Navigator. U krijgt 8 weken gratis toegang (dit gaat 2 weken voor de start van de cursus in)! Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van uw eigen laptop, tablet, smartphone om lesmateriaal digitaal te bekijken óf u neemt het uitgeprinte lesmateriaal mee. Voorafgaand aan de inhoudelijke thematiek wordt u in het eerste uur bijgepraat over de Kluwer Navigator door een ervaren trainer. U leert snel en efficiënt relevante wet- en regelgeving, uitspraken en commentaren op te zoeken die u kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
  Prijs
  € 550,00
 • Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht extern te rapporteren op basis van IFRS. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven volgen meer en meer en recent zijn er aparte voorschriften voor deze categorie ondernemingen (IFRS-SME). Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten en kenmerken van IFRS en IFRS-SME, de betekenis voor de presentatie van de jaarrekening en de waardering van activa en passiva.
  Prijs
  € 795,00
 • Dr. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk, Mr.dr. Mascha J. Hoogeveen

  Tijdens dit interactieve Fiscale Monografieën congres brengen twee op het gebied van de fiscale bedrijfsopvolgingsproblematiek gepromoveerde experts uw kennis weer helemaal up to date. Bedrijfsopvolgingen zijn aan de orde van de dag. Het is belangrijk dat u uw cliënten tijdig informeert over de te volgen stappen in aanloop naar de uiteindelijke bedrijfsoverdracht. De in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen voorwaarden zijn complex en de termijnen moeten goed in acht worden genomen. Ook is het belangrijk kennis te nemen van de afwijkende voorwaarden in de verschillende belastingwetten. In dit congres komt de bovenstaande problematiek aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgebreid aan de orde.
  Prijs
  € 595,00
 • Organisaties in de non-profit sector hebben te maken met specifieke fiscale regels op het gebied van BTW. Tijdens deze praktijkdag wordt onder andere besproken wanneer een stichting, vereniging of een instelling BTW moet betalen over de omzet en wanneer en hoeveel BTW zij kunnen terugvragen. Tevens wordt ook uitgebreid het uitlenen van personeel en het doorbelasten van kosten behandeld. ¿Ondernemer voor de BTW ¿Vrijstellingen voor de BTW ¿Fondswerving en BTW ¿Aftrek van voorbelasting ¿Uitlenen van personeel ¿Subsidies wanneer belast en wanneer onbelast ¿Doorbelasten van kosten zonder BTW ¿Integratieheffing bij verbouwen/nieuw bouwen
  Prijs
  € 550,00
 • Tijdens deze praktijkdag leert u welke BTW-risico's u loopt als u zich niet aan de voorwaarden en regels houdt. Tevens zal worden ingegaan waar de Belastingdienst op let bij boekenonderzoeken. Door het onderkennen en afdekken van de risico's kunt veel geld besparen. Tevens krijgt u praktische tips voor het indienen van de laatste aangifte 2013 en uiteraard wordt er aandacht besteed aan de laatste BTW-nieuwtjes naar aanleiding van Prinsjesdag. ¿BTW-risico's beperken en BTW besparen ¿Praktische tips bij laatste aangifte 2013 ¿BTW-actualiteiten 2014 ¿Focus Belastingdienst/ Horizontaal Toezicht ¿Controle Belastingdienst; wat te doen
  Prijs
  € 550,00
 • Budgetten worden vaak samengesteld vanuit veel beschikbare informatie die ook vaak nog eens uit andere bronnen komt. Het omzetten van die gewenste informatie kan, met de juiste voorbereiding, geheel automatisch door Excel worden gedaan. De voordelen van deze manier van werken zijn: ¿Hetzelfde overzicht wordt altijd getoond. Excel vult automatisch de juiste informatie over de maand in. ¿De gebruiker blijft in het uitvoerblad: Excel berekent automatisch de door de gebruiker gewenste informatie. ¿Opening van het Excel bestand is voldoende om de nieuwe maandgegevens te importeren, berekenen en presenteren
  Prijs
  € 595,00
 • Deze praktijkdag leert u volgens een systematische aanpak hoe u een betrouwbaar en flexibel model kunt bouwen om de toekomstige cashflowpositie te kunnen bepalen. Zowel de directe als de indirecte methode komt aanbod. Tevens leert u hoe door middel van een betrouwbaar cashflowmodel de sturing binnen uw organisatie kan verbeteren.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr. G.G.M. (Glenn) Snoeks, Dhr. Drs. M.J.J.R. (Martijn) van Mourik

  Met ingang van 2013 is de eigenwoningregeling ingrijpend gewijzigd. Voortaan moet de belastingplichtige zijn eigenwoningschuld in dertig jaar tijd volledig aflossen. Voor de bestaande eigenwoningschuld heeft de wetgever ruimhartig overgangsrecht getroffen. Sindsdien komen problemen en knelpunten in de eigenwoningregeling boven drijven. De wetgever heeft met de per 2014 in werking getreden Wet maatregelen woningmarkt 2014 II al meerdere knelpunten opgelost en onduidelijkheden weggenomen. Maar de regeling blijft technisch en ¿ voor de adviseur die hier niet dagelijks mee te maken heeft ¿ moeilijk te doorgronden.
  Prijs
  € 695,00
 • Het kunnen maken van een geprojecteerde balans, resultatenrekening en staat van herkomst en besteding der middelen is een onmisbare vaardigheid die elke Financial Professional zal moeten beheersen. In deze cursus leert u hoe u uw financiële kennis kunt combineren met het maken van een inzichtelijk en gestructureerd financieel planningsmodel in Excel. De cursus is zeer praktijkgericht en u bouwt samen met de docent een compleet financieel model.
  Prijs
  € 595,00
 • Prof.dr. Jaap Zwemmer,Prof. dr. R.P.C. Cornelisse

  Kenmerkend van het weekblad is het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie alsmede van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen.
  Vanaf
  € 530,00
vorige   1   2   3     volgende

Veelgestelde vragen