Verschijningsvorm

Financieel/FiscaalHulp nodig?
Resultaten
 
41
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Prof.mr. G.T.K. (Gerard) Meussen, Mr.drs. S.A.W.J. (Simon) Strik

  Een actualiteitenprogramma voor de praktijk! Deze cursus brengt u snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van de winstbepaling in de meeste ruime zin des woords. Totaalwinst, goed koopmansgebruik alsmede de fiscale behandeling van vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting vormen kernonderwerpen van dit actualiteitenprogramma. Lesmateriaal via de Kluwer Navigator Het lesmateriaal voor deze cursus wordt online beschikbaar gesteld via de Navigator. U krijgt 8 weken gratis toegang (dit gaat 2 weken voor de start van de cursus in)! Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van uw eigen laptop, tablet, smartphone om lesmateriaal digitaal te bekijken óf u neemt het uitgeprinte lesmateriaal mee. Voorafgaand aan de inhoudelijke thematiek wordt u in het eerste uur bijgepraat over de Kluwer Navigator door een ervaren trainer. U leert snel en efficiënt relevante wet- en regelgeving, uitspraken en commentaren op te zoeken die u kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
  Prijs
  € 550,00
 • drs. G-J. Jordaan RA, Prof.dr. J. Blommaert

  Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht extern te rapporteren op basis van IFRS. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven volgen meer en meer en recent zijn er aparte voorschriften voor deze categorie ondernemingen (IFRS-SME). Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten en kenmerken van IFRS en IFRS-SME, de betekenis voor de presentatie van de jaarrekening en de waardering van activa en passiva. U leert de uitgangspunten en achtergronden van IFRS kennen U leert IFRS-voorschriften begrijpen aan de hand van praktische voorbeelden U hoort de laatste actualiteiten rond IFRS en IFRS-SME U wordt de juiste IFRS-gesprekspartner binnen en buiten uw onderneming Alle deelnemers ontvangen het boek 'IFRS for SME'.
  Prijs
  € 795,00
 • Dr. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk, Mr.dr. Mascha J. Hoogeveen

  Tijdens dit interactieve Fiscale Monografieën congres brengen twee op het gebied van de fiscale bedrijfsopvolgingsproblematiek gepromoveerde experts uw kennis weer helemaal up to date. Bedrijfsopvolgingen zijn aan de orde van de dag. Het is belangrijk dat u uw cliënten tijdig informeert over de te volgen stappen in aanloop naar de uiteindelijke bedrijfsoverdracht. De in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen voorwaarden zijn complex en de termijnen moeten goed in acht worden genomen. Ook is het belangrijk kennis te nemen van de afwijkende voorwaarden in de verschillende belastingwetten. In dit congres komt de bovenstaande problematiek aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgebreid aan de orde.
  Prijs
  € 595,00
 • mr. C.W. van Vilsteren

  Organisaties in de non-profit sector hebben te maken met specifieke fiscale regels op het gebied van BTW. Tijdens deze praktijkdag wordt onder andere besproken wanneer een stichting, vereniging of een instelling BTW moet betalen over de omzet en wanneer en hoeveel BTW zij kunnen terugvragen. Tevens wordt ook uitgebreid het uitlenen van personeel en het doorbelasten van kosten behandeld. Ondernemer voor de BTW Vrijstellingen voor de BTW Fondswerving en BTW Aftrek van voorbelasting Uitlenen van personeel Subsidies wanneer belast en wanneer onbelast Doorbelasten van kosten zonder BTW Integratieheffing bij verbouwen/nieuw bouwen
  Prijs
  € 550,00
 • mr. C.W. van Vilsteren

  Tijdens deze praktijkdag leert u welke BTW-risico's u loopt als u zich niet aan de voorwaarden en regels houdt. Tevens zal worden ingegaan waar de Belastingdienst op let bij boekenonderzoeken. Door het onderkennen en afdekken van de risico's kunt veel geld besparen. Tevens krijgt u praktische tips voor het indienen van de laatste aangifte 2013 en uiteraard wordt er aandacht besteed aan de laatste BTW-nieuwtjes naar aanleiding van Prinsjesdag. BTW-risico's beperken en BTW besparen Praktische tips bij laatste aangifte 2013 BTW-actualiteiten 2014 Focus Belastingdienst/ Horizontaal Toezicht Controle Belastingdienst; wat te doen
  Prijs
  € 550,00
 • H. Vlootman

  Budgetten worden vaak samengesteld vanuit veel beschikbare informatie die ook vaak nog eens uit andere bronnen komt. Het omzetten van die gewenste informatie kan, met de juiste voorbereiding, geheel automatisch door Excel worden gedaan. De voordelen van deze manier van werken zijn: Hetzelfde overzicht wordt altijd getoond. Excel vult automatisch de juiste informatie over de maand in. De gebruiker blijft in het uitvoerblad: Excel berekent automatisch de door de gebruiker gewenste informatie. Opening van het Excel bestand is voldoende om de nieuwe maandgegevens te importeren, berekenen en presenteren.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr. G.G.M. (Glenn) Snoeks, Dhr. Drs. M.J.J.R. (Martijn) van Mourik

  Met ingang van 2013 is de eigenwoningregeling ingrijpend gewijzigd. Voortaan moet de belastingplichtige zijn eigenwoningschuld in dertig jaar tijd volledig aflossen. Voor de bestaande eigenwoningschuld heeft de wetgever ruimhartig overgangsrecht getroffen. Sindsdien komen problemen en knelpunten in de eigenwoningregeling boven drijven. De wetgever heeft met de per 2014 in werking getreden Wet maatregelen woningmarkt 2014 II al meerdere knelpunten opgelost en onduidelijkheden weggenomen. Maar de regeling blijft technisch en ¿ voor de adviseur die hier niet dagelijks mee te maken heeft ¿ moeilijk te doorgronden.
  Prijs
  € 695,00
 • Prof.dr. Jaap Zwemmer,Prof. dr. R.P.C. Cornelisse

  Kenmerkend van het weekblad is het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie alsmede van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen.
  Vanaf
  € 530,00
 • H. Vlootman

  Forecasting is een geheel eigen proces, waarvoor Excel uitstekende gereedschappen biedt. De kunst van een goed forecastmodel bestaat uit het juist verwerken van de tijdsaspecten. Op het moment dat de maand in het verleden ligt, verandert het karakter van de data. Van dynamische berekende en dus aanpasbare toekomstverwachting wordt het een proces waarvan het resultaat vanuit het verleden bekend is. Hoe u omgaat met deze omslag in de tijd is het onderwerp van deze praktijkdag.
  Prijs
  € 595,00
 • Oorspronkelijk door: mr. D.G.A. Meijer
  Redactie: mr. A. Kattouw
  Met medewerking van: drs. A.T. Snijders

  Beoefenaren van het Nederlands-Antilliaans belastingrecht moesten het tot dusver stellen zonder artikelsgewijs commentaar op de daar geldende wetgeving.
  Prijs
  € 675,22
vorige   1   2   3     volgende

Veelgestelde vragen