Resultaten
 
61
Relevantie Titel
Sorteer op
 • J.H.P.M. (Jacques) Raaijmakers, Drs. M.J.M.A. (Michel) Toet

  Tijdens dit interactieve Fiscale Monografieën congres brengen twee experts op het gebied van de fiscale aansprakelijkheidsbepalingen uw kennis weer helemaal up to date. Aansprakelijkstellingen voor fiscale schulden van een ander zijn regelmatig aan de orde. Door de bedrijfseconomische slechte tijden zal het aantal aansprakelijkstellingen de komende periode alleen maar toenemen. Gelet op het uitgebreide arsenaal aan fiscale aansprakelijkheidsbepalingen zal tijdens dit congres met name aandacht worden besteed aan een selectie van de nieuwe ontwikkelingen die recent tot wet zijn verheven en welke nog in de nabije toekomst tot wet zullen worden verheven.
  Prijs
  € 595,00
 • De An E-studie Deal is een abonnement waarmee u jaarlijks 5 korte e-studies kunt volgen over steeds wisselende, actuele onderwerpen uit de praktijk. U behaalt daarmee heel eenvoudig 10 NBA PE-uren per jaar! U neemt de lesstof door, beantwoordt de vragen en heeft u er voldoende goed beantwoord, dan ontvangt u per e-studie een certificaat en 2 PE-uren. U betaalt minder dan € 30 per punt, deelt uw eigen tijd in ¿ en het eerste jaar krijgt u zelfs 25% korting. Dus sluit nu uw E-studie Deal!
  Prijs op aanvraag
 • Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers verplicht de WKR invoeren. Uitstel is niet meer mogelijk. Hoog tijd dus om aan de slag te gaan met de WKR. Wat betekent het voor u en wat moet er gebeuren? Laat u volledig bijpraten door twee vakspecialisten Peter Hoogstraten en Dik van Leeuwerden. Zij geven u concrete adviezen over de gevolgen van implementatie. Zorg dat uw organisatie WKR-proof is en bereid u goed voor. Na het volgen van deze actualiteitenmiddag bent u weer helemaal op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving over de WKR.
  Prijs
  € 395,00
 • Dhr. Drs. P.W.H. Hoogstraten, Dhr. B. Gadellaa

  Accountancynieuws biedt verdiepingsworkshops aan die gebaseerd zijn op een aantal goed gewaardeerde parallelsessies tijdens onze An Events (An Dag en An ICT). De insteek van de workshops zijn deze keer vooral praktisch en de groepen zullen niet groter zijn dan 25 deelnemers. Dat betekent dat de workshops interactief zijn en úw vragen en leerdoelen centraal staan. Verder is er voldoende ruimte om uw vraagstukken m.b.t. de verschillende thema¿s in te brengen. Bovendien verdient u er voor het einde van het jaar nog maximaal 6 PE-punten (3 per workshop) mee. Tijdens An Verdiepingsworkshops worden de volgende 4 onderwerpen behandeld: Werkkostenregeling Inhoud geven aan management rapportages Creative entrepreneurship Slimme bemensing van uw accountantskantoor
  Prijs
  € 595,00
 • In deze e-studie staat banksparen centraal. Banksparen is in 2008 ingevoerd en maakt sindsdien een stormachtige ontwikkeling door. Per 2008 is lijfrentebanksparen en banksparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld ingevoerd. Met ingang van 2010 is daar het bancaire goudenhanddrukstamrecht en de uitvaartrekening bijgekomen. Vanwege de per 2013 geldende gewijzigde eigenwoningregeling zijn de fiscaal gefacilieerde spaarproducten voor de aflossing van de eigenwoningschuld uit de wet geschrapt. Wel is er overgangsrecht voor bestaande producten geformuleerd. Ook het (bancair) goudenhanddrukstamrecht is inmiddels in de wetgeving geschrapt en wel met ingang van 1 januari 2014. Ook hier is overgangsrecht getroffen. Voor 2014 is de zogenoemde 80%-regeling getroffen ....
  Prijs
  € 150,00
 • Binnen het fiscale winstbegrip neemt het begrip bedrijfsmiddel een belangrijke plaats in. Praktisch is het belang dat op bedrijfsmiddelen een aantal faciliteiten van toepassing is (zoals investeringsfaciliteiten en de herinvesteringsreserve).
  Prijs
  € 150,00
 • In Nederland staan ruim 1,5 miljoen ondernemingen geregistreerd. Elk bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met de problematiek van bedrijfsopvolging. Bij de bedrijfsopvolging wordt het bedrijf geconfronteerd met een groot aantal vragen van civielrechtelijke, fiscale en financiële aard. Op 29 april 2009 is er een Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder gepubliceerd waarin een groot aantal wijzigingen werden aangekondigd die ondermeer met ingang van 1 januari 2010 van toepassing zijn geworden op de DGA en een mogelijke bedrijfsopvolging. In de e-studie Bedrijfsopvolging DGA wordt ingegaan op de fiscale aspecten rond bedrijfsopvolging, zoals de vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en erf- en schenkbelasting. Tevens komen de financieringsaspecten en de pensioenproblematiek van de overdragende DGA aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan beleggen in of buiten de BV.
  Prijs
  € 150,00
 • In deze e-studie leert u wat de gevolgen van de beëindiging van een onderneming zijn. Hierbij worden 4 specifieke vormen behandeld: Verkoop Samenwerken Inbreng in een BV Echtscheiding en overlijden
  Prijs
  € 150,00
 • De BTW is een belasting dat steeds aan verandering onderhevig is. Per jaar zijn er BTW-onderwerpen die veranderen of worden aangepast. In deze e-studie worden de laatste veranderingen op het gebied van BTW behandeld. Na bestudering van deze e-studie bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van BTW en wat de gevolgen zijn voor de praktijk.
  Prijs
  € 150,00
 • BTW en agro is een onderwerp dat veel in Nederland voorkomt. Voor agrariërs kunnen andere BTW-regels gelden dan voor de "normale" BTW-ondernemer. Het is daarom van belang wanneer agrariërs welke regels mogen en kunnen toepassen. In deze e-studie komt naar voren hoe agrariërs om dienen te gaan met de BTW en wat de gevolgen zijn wanneer zij kiezen voor een bepaalde regeling.
  Prijs
  € 150,00
 • Btw en buitenland is een moeilijk en veel voorkomend onderwerp in de praktijk. Deze e-studie is bedoeld om de bewustwording en constatering van eventuele probleemgebieden te stimuleren en te verbeteren. Het grootste onderdeel van de cursus heeft betrekking op situaties waarbij grensoverschrijdend goederen worden geleverd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de plaats van dienst-regels. Als laatste bespreken wij hoe de intracommunautaire leveringen en diensten in de btw-aangifte en de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties verwerkt dienen te worden.
  Prijs
  € 150,00
 • De BTW-regels met betrekking tot onroerende zaken zijn niet altijd eenvoudig. In deze e-studie komt de verhuur van onroerende zaken aan bod. In principe is de verhuur van een onroerende zaak vrijgesteld van BTW.
  Prijs
  € 150,00
 • In het BTW-stelsel heeft de factuur een centrale functie. De factuur bevat informatie over de BTW-regeling die van toepassing is. De factuur is ook een zwakke schakel. De factuur kan namelijk worden gebruikt om fraude te plegen. Daarom dient, in het kader van controle door de Belastingdienst, de factuur zekerheid te geven dat de daarop vermelde transactie(s) daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De bepalingen in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting over facturering gelden in het algemeen slechts voor prestaties die in Nederland worden verricht. Wordt de prestatie op grond van de regels op het gebied van de plaats van levering of dienst, in bijvoorbeeld een andere lidstaat verricht en wordt de ondernemer daarvoor in die lidstaat in de heffing betrokken, dan gelden voor hem de bepalingen van die lidstaat. De factuur is ook belangrijk om de BTW in aftrek te kunnen brengen. Zonder een juist opgemaakte factuur heeft de ondernemer geen recht op aftrek van BTW.
  Prijs
  € 150,00
 • De horeca heeft te maken met BTW. Zij hebben te maken met verschillende tarieven (6% of 19/21%). Als horecaondernemers goederen of diensten in privé gaan gebruiken of ten behoeve van het personeel, dan heeft dit ook gevolgen voor de BTW.
  Prijs
  € 150,00
 • De BTW-regels met betrekking tot onroerende zaken zijn niet altijd eenvoudig. In deze e-studie komt de levering van onroerende zaken aan bod. In principe is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van BTW.
  Prijs
  € 150,00
 • Niet alle ondernemers hoeven BTW berekenen en BTW af te dragen. In Nederland is het mogelijk dat een ondernemer onder een vrijstelling voor de BTW valt.
  Prijs
  € 150,00
 • De behandeling van paarden in de BTW neemt een bijzondere rol in. De behandeling van paarden kan onder verschillende regeling vallen. Zo kan de landbouwregeling, veehandelregeling of de margeregeling van toepassing zijn. Daarnaast kunnen verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn. In 2012 is er een wetswijziging geweest waarbij de levering van paarden in sommige gevallen onder het 21%-tarief valt en in sommige gevallen onder het verlaagde tarief van 6%. In deze e-studie wordt uiteengezet wanneer bepaalde regelingen van toepassing (kunnen) zijn en welk tarief van toepassing is.
  Prijs
  € 150,00
vorige   1   2   3   4     volgende

Veelgestelde vragen