Resultaten
 
73
Relevantie Titel
Sorteer op
 • De An E-studie Deal is een abonnement waarmee u jaarlijks 5 korte e-studies kunt volgen over steeds wisselende, actuele onderwerpen uit de praktijk. U behaalt daarmee heel eenvoudig 10 NBA PE-uren per jaar! U neemt de lesstof door, beantwoordt de vragen en heeft u er voldoende goed beantwoord, dan ontvangt u per e-studie een certificaat en 2 PE-uren. U betaalt minder dan € 30 per punt, deelt uw eigen tijd in ¿ en het eerste jaar krijgt u zelfs 25% korting. Dus sluit nu uw E-studie Deal!
  Prijs op aanvraag
 • Prof.mr. G.T.K. (Gerard) Meussen, Mr.drs. S.A.W.J. (Simon) Strik

  Een actualiteitenprogramma voor de praktijk! Deze cursus brengt u snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van de winstbepaling in de meeste ruime zin des woords. Totaalwinst, goed koopmansgebruik alsmede de fiscale behandeling van vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting vormen kernonderwerpen van dit actualiteitenprogramma. Lesmateriaal via de Kluwer Navigator Het lesmateriaal voor deze cursus wordt online beschikbaar gesteld via de Navigator. U krijgt 8 weken gratis toegang (dit gaat 2 weken voor de start van de cursus in)! Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van uw eigen laptop, tablet, smartphone om lesmateriaal digitaal te bekijken óf u neemt het uitgeprinte lesmateriaal mee. Voorafgaand aan de inhoudelijke thematiek wordt u in het eerste uur bijgepraat over de Kluwer Navigator door een ervaren trainer. U leert snel en efficiënt relevante wet- en regelgeving, uitspraken en commentaren op te zoeken die u kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
  Prijs
  € 550,00
 • In deze e-studie staat banksparen centraal. Banksparen is in 2008 ingevoerd en maakt sindsdien een stormachtige ontwikkeling door. Per 2008 is lijfrentebanksparen en banksparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld ingevoerd. Met ingang van 2010 is daar het bancaire goudenhanddrukstamrecht en de uitvaartrekening bijgekomen. Vanwege de per 2013 geldende gewijzigde eigenwoningregeling zijn de fiscaal gefacilieerde spaarproducten voor de aflossing van de eigenwoningschuld uit de wet geschrapt. Wel is er overgangsrecht voor bestaande producten geformuleerd. Ook het (bancair) goudenhanddrukstamrecht is inmiddels in de wetgeving geschrapt en wel met ingang van 1 januari 2014. Ook hier is overgangsrecht getroffen. Voor 2014 is de zogenoemde 80%-regeling getroffen...............
  Prijs
  € 150,00
 • drs. G-J. Jordaan RA, Prof.dr. J. Blommaert

  Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht extern te rapporteren op basis van IFRS. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven volgen meer en meer en recent zijn er aparte voorschriften voor deze categorie ondernemingen (IFRS-SME). Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten en kenmerken van IFRS en IFRS-SME, de betekenis voor de presentatie van de jaarrekening en de waardering van activa en passiva. U leert de uitgangspunten en achtergronden van IFRS kennen U leert IFRS-voorschriften begrijpen aan de hand van praktische voorbeelden U hoort de laatste actualiteiten rond IFRS en IFRS-SME U wordt de juiste IFRS-gesprekspartner binnen en buiten uw onderneming Alle deelnemers ontvangen het boek 'IFRS for SME'.
  Prijs
  € 795,00
 • Binnen het fiscale winstbegrip neemt het begrip bedrijfsmiddel een belangrijke plaats in. Praktisch is het belang dat op bedrijfsmiddelen een aantal faciliteiten van toepassing is (zoals investeringsfaciliteiten en de herinvesteringsreserve).
  Prijs
  € 150,00
 • Dr. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk, Mr.dr. Mascha J. Hoogeveen

  Tijdens dit interactieve Fiscale Monografieën congres brengen twee op het gebied van de fiscale bedrijfsopvolgingsproblematiek gepromoveerde experts uw kennis weer helemaal up to date. Bedrijfsopvolgingen zijn aan de orde van de dag. Het is belangrijk dat u uw cliënten tijdig informeert over de te volgen stappen in aanloop naar de uiteindelijke bedrijfsoverdracht. De in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen voorwaarden zijn complex en de termijnen moeten goed in acht worden genomen. Ook is het belangrijk kennis te nemen van de afwijkende voorwaarden in de verschillende belastingwetten. In dit congres komt de bovenstaande problematiek aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgebreid aan de orde.
  Prijs
  € 595,00
 • In Nederland staan ruim 1,5 miljoen ondernemingen geregistreerd. Elk bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met de problematiek van bedrijfsopvolging. Bij de bedrijfsopvolging wordt het bedrijf geconfronteerd met een groot aantal vragen van civielrechtelijke, fiscale en financiële aard. Op 29 april 2009 is er een Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder gepubliceerd waarin een groot aantal wijzigingen werden aangekondigd die ondermeer met ingang van 1 januari 2010 van toepassing zijn geworden op de DGA en een mogelijke bedrijfsopvolging. In de e-studie Bedrijfsopvolging DGA wordt ingegaan op de fiscale aspecten rond bedrijfsopvolging, zoals de vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en erf- en schenkbelasting. Tevens komen de financieringsaspecten en de pensioenproblematiek van de overdragende DGA aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan beleggen in of buiten de BV.
  Prijs
  € 150,00
 • In deze e-studie leert u wat de gevolgen van de beëindiging van een onderneming zijn. Hierbij worden 4 specifieke vormen behandeld: Verkoop Samenwerken Inbreng in een BV Echtscheiding en overlijden
  Prijs
  € 150,00
 • mr. C.W. van Vilsteren

  Organisaties in de non-profit sector hebben te maken met specifieke fiscale regels op het gebied van BTW. Tijdens deze praktijkdag wordt onder andere besproken wanneer een stichting, vereniging of een instelling BTW moet betalen over de omzet en wanneer en hoeveel BTW zij kunnen terugvragen. Tevens wordt ook uitgebreid het uitlenen van personeel en het doorbelasten van kosten behandeld. Ondernemer voor de BTW Vrijstellingen voor de BTW Fondswerving en BTW Aftrek van voorbelasting Uitlenen van personeel Subsidies wanneer belast en wanneer onbelast Doorbelasten van kosten zonder BTW Integratieheffing bij verbouwen/nieuw bouwen
  Prijs
  € 550,00
 • De BTW is een belasting dat steeds aan verandering onderhevig is. Per jaar zijn er BTW-onderwerpen die veranderen of worden aangepast. In deze e-studie worden de laatste veranderingen op het gebied van BTW behandeld. Na bestudering van deze e-studie bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van BTW en wat de gevolgen zijn voor de praktijk.
  Prijs
  € 150,00
 • BTW en agro is een onderwerp dat veel in Nederland voorkomt. Voor agrariërs kunnen andere BTW-regels gelden dan voor de "normale" BTW-ondernemer. Het is daarom van belang wanneer agrariërs welke regels mogen en kunnen toepassen. In deze e-studie komt naar voren hoe agrariërs om dienen te gaan met de BTW en wat de gevolgen zijn wanneer zij kiezen voor een bepaalde regeling.
  Prijs
  € 150,00
 • Btw en buitenland is een moeilijk en veel voorkomend onderwerp in de praktijk. Deze e-studie is bedoeld om de bewustwording en constatering van eventuele probleemgebieden te stimuleren en te verbeteren. Het grootste onderdeel van de cursus heeft betrekking op situaties waarbij grensoverschrijdend goederen worden geleverd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de plaats van dienst-regels. Als laatste bespreken wij hoe de intracommunautaire leveringen en diensten in de btw-aangifte en de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties verwerkt dienen te worden.
  Prijs
  € 150,00
 • De BTW-regels met betrekking tot onroerende zaken zijn niet altijd eenvoudig. In deze e-studie komt de verhuur van onroerende zaken aan bod. In principe is de verhuur van een onroerende zaak vrijgesteld van BTW.
  Prijs
  € 150,00
 • In het BTW-stelsel heeft de factuur een centrale functie. De factuur bevat informatie over de BTW-regeling die van toepassing is. De factuur is ook een zwakke schakel. De factuur kan namelijk worden gebruikt om fraude te plegen. Daarom dient, in het kader van controle door de Belastingdienst, de factuur zekerheid te geven dat de daarop vermelde transactie(s) daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De bepalingen in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting over facturering gelden in het algemeen slechts voor prestaties die in Nederland worden verricht. Wordt de prestatie op grond van de regels op het gebied van de plaats van levering of dienst, in bijvoorbeeld een andere lidstaat verricht en wordt de ondernemer daarvoor in die lidstaat in de heffing betrokken, dan gelden voor hem de bepalingen van die lidstaat. De factuur is ook belangrijk om de BTW in aftrek te kunnen brengen. Zonder een juist opgemaakte factuur heeft de ondernemer geen recht op aftrek van BTW.
  Prijs
  € 150,00
 • De horeca heeft te maken met BTW. Zij hebben te maken met verschillende tarieven (6% of 19/21%). Als horecaondernemers goederen of diensten in privé gaan gebruiken of ten behoeve van het personeel, dan heeft dit ook gevolgen voor de BTW.
  Prijs
  € 150,00
 • De BTW-regels met betrekking tot onroerende zaken zijn niet altijd eenvoudig. In deze e-studie komt de levering van onroerende zaken aan bod. In principe is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van BTW.
  Prijs
  € 150,00
vorige   1   2   3   4     volgende

Veelgestelde vragen