Resultaten
40
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Juridische aspecten van IT-security
  € 595,00
 • Dhr. mr. H. de Jong, Mevr. mr. E.M. Tjon-En-Fa

  Tijdens deze studiemiddag komen de juridische aspecten van IT security aan de orde. Welke eisen stelt de wet aan IT beveiliging? Welke risico¿s loopt een bedrijf bij cybercrime? Wat valt er contractueel te regelen met afnemers en leveranciers? En wat moet je doen als het onverhoopt toch mis gaat? Welke incidenten dienen er gemeld te worden en bij wie? En is eventuele schade bijvoorbeeld te verhalen of verzekerbaar?
 • Mevr. Mr.dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, Dhr. Mr. A.N. Labohm

  Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen van kracht geworden. Voor de rechtspraktijk is het van belang om in kaart te brengen wat de gevolgen hiervan zijn voor het bepalen van de kinderalimentatie. Hoe dient na invoering van de Wet hervorming kindregelingen omgegaan te worden met de richtlijn kinderalimentatie van 1 april 2013? Wat zijn de financiële effecten van de kindregelingen? Als op basis van de richtlijn geen kinderalimentatie verschuldigd is, maar er is wel ruimte voor het betalen van partneralimentatie, is dat niet in strijd met de voorrangsregeling kinderalimentatie? Wat zijn voor de praktijk de problemen indien de kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van een forfaitaire regeling en voor partneralimentatie wordt uitgegaan van maatwerk?
 • Licentiecontracten
  € 695,00
 • Mevr. mr. J. Schaap, Dhr. prof. mr. A.A. Quaedvlieg

  Beseft u wat de waarde van intellectuele eigendom voor uw bedrijf is en hoe u deze waarde behoudt of vergroot? Licentiecontracten vormen één van de belangrijkste manieren om intellectuele eigendomsrechten te gelde te maken. Licentiecontracten moeten dan wel goed in elkaar zitten en uw positie beschermen. Tijdens deze praktische cursus hoort u de belangrijkste aspecten bij het opstellen van licenties.
 • Nieuw consumentenrecht NIEUW
  € 695,00
 • Dhr. Mr.dr. T.H.M. van Wechem, Dhr. Prof.dr. M.B.M. Loos

  Bent u al op de hoogte van het nieuwe consumentenrecht? En weet u met welke wijzigingen u rekening moet houden? Tijdens de praktijkgerichte cursus Nieuw consumentenrecht zullen docenten Marco Loos en Edwin van Wechem de mogelijke problemen en uiteraard de oplossingen voor u inzichtelijk maken! Schrijf u snel in en laat u op de hoogte stellen van de belangrijke wetswijzigingen!
 • Dhr. mr. J. Blanken

  Welke veranderingen brengen de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en WWZ met zich? Wat zijn de consequenties van de omvorming van ambtelijke rechtspositieregelingen in cao¿s? Wat zijn de hoofdlijnen van de juridische procedures bij geschillencommissies, UWV en rechterlijke instanties die straks ook voor overheidswerkgevers- en werknemers gaan gelden? De normalisering van de ambtelijke rechtspositie heeft grote gevolgen. Het is van belang dat u tijdig bekend raakt met de veranderingen! Wat betekenen deze veranderingen voor u?
 • Ontslag op staande voet
  € 595,00
 • Dhr. Mr. B. van Drunen

  Het paardenmiddel van het arbeidsrecht Leer meer over het formele mijnenveld Eén actie; drie mogelijke procedures. Lawyers paradise? Het ontslag op staande voet is het `ultimum remedium¿ van het Nederlandse ontslagrecht. De ingrijpende gevolgen die dit paardenmiddel kan hebben voor een werknemer, maar ook de valkuilen waarin een werkgever kan stappen bij het toepassen van het middel, maken een verdieping van uw kennis op dit gebied gewenst. Raak bekend met de do¿s en don¿ts bij een ontslag op staande voet. Tijdens de cursus passeren alle procedurele aspecten de revue, net zoals de belangrijkste rechtspraak.
 • Privacy en integriteit op de werkvloer
  € 695,00
 • Dhr. mr. B. van Drunen, Mevr. mr. F. van der Jagt

  Social media verandert het arbeidsrecht Waar ligt de grens tussen werk en privé? Privacyrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens Regelmatig krijgen werkgever en werknemer te maken met vragen rondom privacy, social media en integriteit en de effecten daarvan op de arbeidsrelatie. De grenzen tussen werk en privé verschuiven als gevolg van internet en sociale media. Hoe moet daarmee worden omgegaan?
 • Procederen bij de kantonrechter
  € 695,00
 • Mevr. Mr. M.V. Ulrici, Dhr. Mr. E. van der Hoeden

  In één dag leert u te procederen! Vanaf 1 juli 2011 is de bevoegdheid van de kantonrechter uitgebreid naar vorderingen tot een bedrag van € 25.000,-. Daarnaast mag de kantonrechter kennisnemen van zaken over consumentenrecht en consumentenkoop. Door deze wijzigingen krijgt u makkelijk toegang tot de kantonrechter, verloopt de behandeling van zaken op een snelle manier. Reden genoeg om goed voorbereid aan de slag te gaan!
 • Procederen in het huurrecht NIEUW!
  € 595,00
 • Dhr. Mr. H. Meijerink, Dhr. Mr. E. van der Hoeden

  Leer in één dag de do's en don'ts mbt het procederen binnen het huurrecht Deze studiedag kenmerkt zich door de uiteenzetting van de specifieke kenmerken van de proces- en executiepraktijk m.b.t. huurrecht geschillen. De inleiders zetten ten behoeve van juristen die werkzaam zijn in de huurrechtpraktijk kort en overzichtelijk uiteen welke struikelblokken men in de dagelijkse procespraktijk tegenkomt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de relevante materiële aspecten van het huurrecht aan de hand van recente jurisprudentie. Het executierecht mag daarbij uiteraard niet ontbreken. Kortom een interessante cursus, die u direct handvatten biedt voor uw eigen praktijk!
 • Sociale zekerheid na invoering WWZ
  € 595,00
 • Dhr. mr. P.S. Fluit

  Verkrijg inzicht in het ingewikkelde socialezekerheidsrecht Hoofdlijnen participatiewet, BEZAVA/Modernisering ZW en de Quotumwet Stuur uw eigen casus in, deze wordt tijdens de studiedag behandeld Als arbeidsrechtjurist komt u regelmatig in aanraking met het socialezekerheidsrecht. Mr. Pieter Fluit, specialist op het gebied van het socialezekerheidrecht, zal in deze cursus die onderwerpen van het sociale zekerheidsrecht behandelen, die relevant zijn voor de uitoefening van uw praktijk.
 • Standaard huurcontracten
  € 595,00
 • Mevr. Mr. C.J.J.C. Arnouts MRE, Mevr. Mr.drs. J.Ph. van Lochem

  Huurrecht toegepast in de commerciële praktijk Do¿s and don¿ts bij onderhandelen/ sluiten huurovereenkomsten Meest gebruikte standaardcontracten op een rij In één middag op de hoogte van de valkuilen voor zowel huurder als verhuurder bij de standaard huurcontracten.
 • Verbintenissenrecht
  Vanaf
  € 775,00
 • Hoofdredactie: prof. mr. Ewoud Hondius, mr. Rene Klomp

  Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

 • Werkgeversaansprakelijkheid
  € 695,00
 • Dhr. Mr. A. Kolder, Dhr. Mr. C. van Dijk

  Hoe zat en hoe zit het ook alweer? Hoe omvangrijk is de zorgplicht van de werkgever? Waar ligt de grens tussen werk en privé? Wanneer begint de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? Krijg een inzichtelijk beeld van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer is tegenwoordig van groot sociaal-maatschappelijk belang. Er is door de rechtspraak van de Hoge Raad een bonte lappendeken van aansprakelijkheden ontstaan. De sprekers brengen hier structuur in aan voor u. Bovendien betreft de studiedag een unieke samenwerking tussen een slachtoffer-advocaat, een advocaat van de werkgever/verzekeraar en een raadsheer. Doe hier uw voordeel mee en neem een kijkje in de keuken bij de diverse disciplines. Kortom een interessante en boeiende cursus, met praktische tips voor uw praktijk!

Veelgestelde vragen