Resultaten
38
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Lesbisch ouderschap
  € 595,00
 • Dhr. Mr.dr. I. Curry-Sumner, Mevr. Mr.dr. M.J. Vonk

  • Recente ontwikkelingen en gevolgen van de nieuwe wet voor uw adviespraktijk
  • Gevolgen van juridisch ouderschap voor o.a. gezag, naam, kinderalimentatie, erfrecht
  • Toepasselijkheid nieuwe wetgeving in internationale situaties
  • Cursus is eerder beoordeeld met een 8,5!

  VFAS leden ontvangen 10% korting! 


 • Licentiecontracten
  € 695,00
 • Mevr. Mr. J. Schaap, Dhr. Prof.mr. A.A. Quaedvlieg

  Tips en tricks bij het schrijven van een licentiecontract

  Hoe organiseer je licenties? Welke gebruiksrechten gelden er bij softwarelicenties? Welke onderwerpen regel je in een licentiecontract en waar moet je opletten. Wat is belangrijk bij internationale licentieovereenkomsten? Wat gebeurt er met licenties bij faillissement?

  Aan de hand van checklists en modellen gaat u naar huis met direct toepasbare kennis voor het schrijven of beoordelen van een licentiecontract, waarbij het mededingingsrechtelijke aspect niet wordt vergeten.
 • Dhr. Mr. J. Blanken

  • Welke veranderingen brengen de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz met zich? 
  • Wat zijn de consequenties van de omvorming van ambtelijke rechtspositieregelingen in cao?s? 
  • Wat zijn de hoofdlijnen van de juridische procedures bij geschillencommissies, UWV en rechterlijke instanties die straks ook voor overheidswerkgevers- en werknemers gaan gelden? 
  De normalisering van de ambtelijke rechtspositie heeft grote gevolgen. Het is van belang dat u tijdig bekend raakt met de veranderingen! Wat betekenen deze veranderingen voor u? .
 • Dhr. Mr. A.P. van der Linden, Dhr. Mr. P.A.J.T. van Teeffelen

  Deze studiedag is in het bijzonder gericht op juristen, werkzaam op het terrein van het familie- en jeugdrecht evenals binnen de jeugdzorg, die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met kinderen en jongeren, die onder toezicht zijn gesteld of worden gesteld alsmede met hun ouders of andere verzorgers, met als doel om zich zo een praktisch overzicht van de materie te verschaffen.


  VFAS leden ontvangen 10% korting! 

   

 • Scheiden voor samenlevers
  € 595,00
 • Mevr. Dr.mr. W.M. Schrama

  Vermogensrechtelijke afwikkeling na scheiding

  In Nederland leven ruim 1,6 miljoen mensen ongehuwd samen. Dat roept veel juridische vragen op als de relatie in een scheiding eindigt. De vermogensrechtelijke afwikkeling van de relatie staat centraal in deze cursus. Aan de hand van de recente rechtspraak biedt deze middag praktische handvaten bij de onderhandelingen en het procederen.

  VFAS leden ontvangen 10% korting! 


 • Standaard huurcontracten
  € 595,00
 • Mevr. Mr. C.J.J.C. Arnouts MRE, Mevr. Mr.drs. J.P.H. van Lochem

  • Huurrecht toegepast in de commerciële praktijk
  • Do?s and don?ts bij onderhandelen/ sluiten huurovereenkomsten 
  • Meest gebruikte standaardcontracten op een rij

  In één middag op de hoogte van de valkuilen voor zowel huurder als verhuurder bij de standaard huurcontracten.

 • Verbintenissenrecht
  Vanaf
  € 775,00
 • Hoofdredactie: prof. mr. Ewoud Hondius, mr. Rene Klomp

  Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

 • Werkgeversaansprakelijkheid
  € 695,00
 • Dhr. Mr. A. Kolder, Dhr. Mr. C. van Dijk

  Hoe zat en hoe zit het ook alweer? Hoe omvangrijk is de zorgplicht van de werkgever? Waar ligt de grens tussen werk en privé? Wanneer begint de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer?

  Krijg een inzichtelijk beeld van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid.

Veelgestelde vragen