Resultaten
 
49
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Dhr. R. Kooger RA FM, Dhr. Mr. A.N. Labohm

  Het leren lezen en analyseren van de jaarrekening en de betekenis van kasstromen voor het alimentatierecht en de waardering van ondernemingsvermogen. Als juridisch adviseur in het familierecht kunt u in de praktijk te maken krijgen met financieel-economische aangelegenheden. Een goed begrip van de jaarrekening is dan van cruciaal belang. Als familierechtadvocaat dient u voor de rechtspraktijk een goed financieel inzicht te hebben om voor en tijdens de zitting de juiste vragen te kunnen stellen inzake de draagkracht van de ondernemer. Ook dient u inzicht te hebben of de pensioenverplichtingen van de DGA wel voldoende zijn gedekt in de BV. Pensioen in eigen beheer is een tikkende tijdbom voor de DGA.
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. Mr. H. de Jong, Mevr. Mr. E.M. Tjon-En-Fa

  Tijdens deze studiemiddag komen de juridische aspecten van IT security aan de orde. Welke eisen stelt de wet aan IT beveiliging? Welke risico¿s loopt een bedrijf bij cybercrime? Wat valt er contractueel te regelen met afnemers en leveranciers? En wat moet je doen als het onverhoopt toch mis gaat? Welke incidenten dienen er gemeld te worden en bij wie? En is eventuele schade bijvoorbeeld te verhalen of verzekerbaar?
  Prijs
  € 595,00
 • Mevr. mr. C.J.J.C. Arnouts MRE, Mevr. mr.drs. J.P.H. van Lochem

  Leegstand HET probleem in vastgoedland De Leegstandwet biedt u oplossingen! Behoefte aan flexibiliteit om winkelgebieden gezond te houden Dankzij de aanhoudende crisis is leegstand één van de problemen van dit moment. Trage verkopen en het in waarde verminderen van vastgoed zorgen ervoor dat de huidige vastgoedmarkt in zwaar weer verkeert. Onder meer de Leegstandwet, de Crisis- en herstelwet, de kortdurende contracten bij woonruimte evenals de mogelijkheden om van de wet af te wijken bij de verhuur van bedrijfsruimte, bieden hiervoor een (tijdelijke) oplossing. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op dit actuele probleem en de oplossingen die geboden worden.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. prof. mr. R.A.A. Duk, Dhr. mr. L.C.J. Sprengers

  De masterclass WOR behandelt de ontwikkelingen op het gebied van het medezeggenschapsrecht, in het bijzonder de rechtspraak in de jaren 2013 en 2014, zowel van de Ondernemingskamer in procedures ex art. 26 WOR als van de gewone rechter in andere procedures. De docenten, mr. R.A.A. Duk en Prof. mr. L.C. J. Sprengers hebben als advocaat veel ervaring op dit rechtsterrein. Zij geven hun kijk op de belangrijkste ontwikkelingen in de actualiteit van het medezeggenschapsrecht met veel aandacht voor de gevolgen voor de rechtspraktijk.
  Prijs
  € 695,00
 • Mr. A.P. (Ad) van der Linden, Mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen

  Deze studiedag is in het bijzonder gericht op juristen, werkzaam op het terrein van het familie- en jeugdrecht alsmede binnen de jeugdzorg, die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met kinderen en jongeren, die onder toezicht zijn gesteld of worden gesteld alsmede met hun ouders of andere verzorgers, met als doel om zich zo een praktisch overzicht van de materie te verschaffen. De jurisprudentie van de laatste twee jaar wordt door de sprekers toegelicht.
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. mr. B.L.A. van Drunen

  Het paardenmiddel van het arbeidsrecht Leer meer over het formele mijnenveld Eén actie; drie mogelijke procedures. Lawyers paradise? Het ontslag op staande voet is het `ultimum remedium¿ van het Nederlandse ontslagrecht. De ingrijpende gevolgen die dit paardenmiddel kan hebben voor een werknemer, maar ook de valkuilen waarin een werkgever kan stappen bij het toepassen van het middel, maken een verdieping van uw kennis op dit gebied gewenst. Raak bekend met de do¿s en don¿ts bij een ontslag op staande voet. Tijdens de cursus passeren alle procedurele aspecten de revue, net zoals de belangrijkste rechtspraak.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. mr. B.L.A. van Drunen

  Overgang van onderneming: een Europees initiatief Verplichtingen en kansen werkgever; rechten en gevaren werknemer Abstracte wet- en regelgeving vertaald naar praktische handvatten De overgang van een onderneming is een bijzondere rechtsfiguur die complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken met zich brengt. Tijdens deze studiemiddag krijgt u tips en tricks die u direct in de praktijk kunt toepassen. Uiteraard wordt hierbij ook aandacht besteed aan de relevante Europese en nationale rechtspraak. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal op de hoogte van de arbeidsrechtelijke breinbrekers en mogelijke oplossingen die spelen bij overgang van een onderneming.
  Prijs
  € 595,00
 • Mevr. M.V. Ulrici, Dhr. Mr. E. van der Hoeden

  In één dag leert u te procederen! Vanaf 1 juli 2011 is de bevoegdheid van de kantonrechter uitgebreid naar vorderingen tot een bedrag van € 25.000,-. Daarnaast mag de kantonrechter kennisnemen van zaken over consumentenrecht en consumentenkoop. Door deze wijzigingen krijgt u makkelijk toegang tot de kantonrechter, verloopt de behandeling van zaken op een snelle manier. Reden genoeg om goed voorbereid aan de slag te gaan!
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. mr. H. Meijerink, Dhr. mr. E. van der Hoeden

  Leer in één dag de do's en don'ts mbt het procederen binnen het huurrecht Deze studiedag kenmerkt zich door de uiteenzetting van de specifieke kenmerken van de proces- en executiepraktijk m.b.t. huurrecht geschillen. De inleiders zetten ten behoeve van juristen die werkzaam zijn in de huurrechtpraktijk kort en overzichtelijk uiteen welke struikelblokken men in de dagelijkse procespraktijk tegenkomt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de relevante materiële aspecten van het huurrecht aan de hand van recente jurisprudentie. Het executierecht mag daarbij uiteraard niet ontbreken. Kortom een interessante cursus, die u direct handvatten biedt voor uw eigen praktijk!
  Prijs
  € 595,00
 • Mevr. mr. C. (Cornélie) Arnouts, Mevr. mr. J. (Justine) van Lochem

  Evenwichtige combinatie koop en huur Ins & outs bij vastgoedtransacties Ook vanuit fiscale invalshoek Deze studiemiddag sluit aan bij de dagelijkse praktijk van hen die werkzaam zijn in het vastgoed. U krijgt een compleet beeld van de raakvlakken tussen koop & huur, waarbij ook de fiscale aspecten van huur en koop uitgebreid aanbod komen. Kortom een unieke cursus gegeven door vastgoedrecht advocaten en een fiscalist. Na het volgen van deze cursus heeft u goed inzicht in de raakvlakken tussen koop en huur, zowel op juridisch- als op fiscaal vlak.
  Prijs
  € 595,00

Veelgestelde vragen