Resultaten
43
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Actualiteiten en trends in het huurrecht
  € 595,00
 • Dhr. Mr. J.M. Heikens, Dhr. Mr. F. van der Hoek

  Bent u al op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van het huurrecht? Tijdens deze cursus worden de actualiteiten in de rechtspraak en de wetgeving voor zowel het huurrecht bedrijfsruimte als het huurrecht woonruimte behandeld.

  De cursus kenmerkt zich bovendien door het feit dat het gegeven wordt door een advocaat en een rechter. U krijgt dus een kijkje in beide keukens, hetgeen handige tips en tricks voor uw praktijk oplevert.

  Het betreft een echte duo presentatie, sprekers vullen elkaar aan met op- en aanmerkingen. Een interactieve deelname wordt dan ook op prijs gesteld.

  Kortom een interessante cursus, die u direct handvatten biedt voor uw eigen praktijk!

 • Actualiteiten letselschade
  € 695,00
 • Dhr. Mr. A. Kolder, Dhr. Prof.mr. F.T. Oldenhuis

  Tijdens deze studiedag ontvangt u van vooraanstaande sprekers duidelijkheid over letselschade; ?van schuld en zorg naar risicoaansprakelijkheid en weer terug'. Er is bijzondere aandacht voor de gevaarzetting, te beginnen bij: huis-, tuin- en keukenongelukken, de sport- en spelsituatieongelukjes binnen de non-profit-organisaties en ongelukjes binnen winkels (winkelvloeren) en, niet te vergeten: de causaliteit.

 • Actualiteiten Pachtrecht
  € 595,00
 • Dhr. Mr. W.L. Valk

  In deze cursus worden actuele ontwikkelingen in het pachtrecht besproken. Lodewijk Valk beperkt zich daarbij niet tot de rechtspraak van de Hoge Raad en het zogenaamde Pachthof, maar bespreekt ook uitspraken van de Centrale Grondkamer en wijzigingen in de regelgeving. Voor zover van toepassing, komt ook recente literatuur aan de orde.
 • Actualiteiten Strafrecht
  € 695,00
 • Dhr. Mr. A.E. Harteveld, Dhr. Prof.mr.dr. J.B.H.M. Simmelink

  • In 1 dag 8 PO punten halen voor ¿ 695,-!
  • Wees op de hoogte van de belangrijke uitspraken van het afgelopen jaar
  • Alle relevante wetsvoorstellen op een rij

  Twee sprekers behandelen tijdens deze studiedag de actualiteiten in de rechtspraak en de wetgeving op strafrechtgebied.

 • Beloningen
  € 595,00
 • Dhr. Mr. C. van Tuyll van Serooskerken, Dhr. Mr. F. van de Bult

  De begrenzing van vergoedingen
  • Beloningsregelgeving is actueel en heeft ingrijpende financiële gevolgen 
  • Verspreide en complexe wet- en regelgeving 
  • De impact op de individuele arbeidsovereenkomst 
  Hoe moet u al deze complexe wet- en regelgeving doorvoeren in de individuele contracten met werknemers? Wat is de invloed van de ondernemingsraad op de beloningen? Is een financiële compensatie noodzakelijk? .
 • Benelux Merken Congres
  € 795,00
 • Dhr. Prof.mr. T. Cohen Jehoram, Dhr. Mr. P. Veeze

  Waar gaat het met het merkenrecht naartoe???

  Tijdens het Benelux Merken Congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met u doorgenomen, en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk.

  Dit jaar is er bijzondere aandacht voor:
  • Vormmerken en de daarop van toepassing zijnde uitsluitingen
  • De alternatieve route van het modellenrecht
  • Het nieuwe Europees merkenrecht
  Het Benelux Merken Congres is onontbeerlijk voor een ieder die werkzaam is in de merken-praktijk!

  PE Punten BMM: 3 punten. 
  Kluwer-OpleidingenNL:/Promotions/BMM Logo.jpg
 • De ondernemer en echtscheiding
  € 695,00
 • Dhr. R. Kooger RA FM, Dhr. Mr. A.N. Labohm

  De ondernemer en echtscheiding is een weerbarstige materie. Als adviseur dient u in het kader van de echtscheiding van de ondernemer een groot aantal onderdelen van het recht te beheersen.

  Als familierecht adviseur dient u op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen van het ondernemingsrecht en met name de problematiek rond de directeur grootaandeelhouder (DGA).

  VFAS leden ontvangen 10% korting!

 • Dhr. Mr. J.S. Spijkerman, Mevr. Mr. R. Mackor

  • Getuigenbewijs vormt vaak het beslissende bewijs
  • Veel winst te behalen met getuigen (zowel voor verdediging als OM)
  • Kom niet voor verrassingen te staan op de zitting!

  Eén van de belangrijke aspecten van het strafrecht is het bewijs. Immers, alleen als de rechter het bewezen acht dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, kan hij tot een veroordeling komen. Kortom, voor een raadsman hèt instrument om een goed en gedegen verweer te voeren, zodat de belangen van de cliënt zo goed mogelijk worden behartigd.

 • Dhr. Mr. H.A. Stein, Dhr. Mr. J.W. Westenberg

  Conservatoir beslag: actuele wijzigingen beslag-syllabus!

  Zowel in de reguliere civiele praktijk als in de insolventiepraktijk speelt het executierecht een belangrijke rol: hoe kan met zo min mogelijk kosten op de kortst mogelijke termijn de crediteur worden voldaan. Het beslagrecht kan daarbij - evenals het algehele faillissementsbeslag - een hulpmiddel zijn.

  Tijdens deze verdiepingscursus is er natuurlijk aandacht voor het conservatoir beslag. U ontvangt tips en tricks hoe u voldoet aan de nieuwe eisen die volgens de beslagsyllabus zijn voorgeschreven.

 • Het bouwproces en de bouwprocedure
  € 695,00
 • Dhr. Ir. R. Moritz, Dhr. Mr.ir. L.P. Korstanje

  Deze cursus behandelt het procederen in bouwzaken vanuit de praktische kant.

  In een bouwprocedure komt het geregeld voor dat advocaten een geschil in eerste instantie benaderen vanuit de juridische verhouding tussen partijen, voordat de technische kant aan de orde komt.

  In deze cursus behandelen de sprekers  de bouwprocedure  juist vanuit bouwkundig perspectief alvorens de juridische kant te bespreken. Dit houdt in dat er eerst naar de schade en de daarmee samenhangende schade- of herstelvordering wordt gekeken. Vervolgens wordt aan de hand daarvan het geschil en de eventueel te voeren procedure behandeld. De nadruk wordt gelegd op de technische basiskennis die u als jurist dient te hebben om een bouwgeschil op juiste wijze aan te pakken.

 • IT aanbestedingen
  € 595,00
 • Mevr. I. Feenstra, Dhr. O. Sleeking

  IT aanbestedingen zorgen op grote schaal voor problemen. Een oorzaak hiervan is dat het doorlopen van een standaard aanbestedingsprocedure niet automatisch resulteert in een goed uitvoerbaar contract voor een IT project.

  Deze cursus is volledig gericht op de problemen die kunnen ontstaan tijdens het aanbesteden van IT projecten en IT diensten.  Daarnaast gaat de cursus in op knelpunten die zich later voordoen tijdens de uitvoering van het IT project als gevolg van de voorgeschreven wijze van inkopen. 
 • Mevr. Mr.dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, Dhr. Mr. A.N. Labohm

  Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen van kracht geworden. 
  Het vaststellen van kinderalimentatie is en blijft tot op heden complex, de Wet hervorming kindregelingen brengt hier geen verandering in. Het is voor u van belang om te weten van de gevolgen hiervan zijn voor het bepalen van kinderalimentatie.

  In slechts één middag krijgt u inzicht in:

  • de problematiek van kinderalimentatie
  • de samenloop kinderalimentatie en partneralimentatie
  • de gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen
  • het samengestelde gezin
  Zeer praktijkgericht!
  Uitgebreide casuïstiek en bespreking van praktijkcasussen van deelnemers 

  VFAS leden ontvangen 10% korting!

 • Lesbisch ouderschap
  € 595,00
 • Dhr. Mr.dr. I. Curry-Sumner, Mevr. Mr.dr. M.J. Vonk

  • Recente ontwikkelingen en gevolgen van de nieuwe wet voor uw adviespraktijk
  • Gevolgen van juridisch ouderschap voor o.a. gezag, naam, kinderalimentatie, erfrecht
  • Toepasselijkheid nieuwe wetgeving in internationale situaties
  • Cursus is eerder beoordeeld met een 8,5!

  VFAS leden ontvangen 10% korting! 


Veelgestelde vragen