Burgerlijk procesrecht Actueel

 
Goed beslagen
Deze uitgave, geschikt voor studie en praktijk (advocaten,deurwaarders en rechters), behandelt alle formaliteiten en termijnen die bij beslagen in ach...
€ 45,00
Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure
De belangrijkste grondstof voor de rechterlijke beslissingen zijn de feiten van het geval. Hoe de rechter precies te werk gaat in de verschillende fas...
€ 70,00
De Hoge Raad van onderen
Veel rechtzoekenden vinden dat rechtspraak slechts een set van juridische reconstructies is. Dit boek bevat ontroerende verhalen van mensen die op zoe...
€ 31,50
Knelpunten bij beslag en executie
In deze opstellenbundel wordt door een dertigtal auteurs,werkzaam in de wetenschap en de rechtspraktijk, een groot aantal knelpunten bij beslag en exe...
€ 155,00
Civiel appèl
Civiel appel geldt terecht als een uiterst gecompliceerd onderwerp, dat continu een stortvloed van HR-rechtspraak oplevert. Appeltechniek is minstens ...
€ 99,00
De exhibitieplicht
De toegang tot bescheiden kan het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een procedure. Dit boek bespreekt op verdiepende en tegelijkertijd...
€ 85,00

Veelgestelde vragen