Burgerlijk procesrecht Actueel

 
Goed beslagen
Deze uitgave, geschikt voor studie en praktijk (advocaten,deurwaarders en rechters), behandelt alle formaliteiten en termijnen die bij beslagen in ach...
€ 45,00
Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure
De belangrijkste grondstof voor de rechterlijke beslissingen zijn de feiten van het geval. Hoe de rechter precies te werk gaat in de verschillende fas...
€ 70,00
De Hoge Raad van onderen
Veel rechtzoekenden vinden dat rechtspraak slechts een set van juridische reconstructies is. Dit boek bevat ontroerende verhalen van mensen die op zoe...
€ 31,50
Civiel appel
Civiel appel geldt terecht als een uiterst gecompliceerd onderwerp, dat continu een stortvloed van HR-rechtspraak oplevert. Appeltechniek is minstens ...
€ 99,00
Knelpunten bij beslag en executie
In deze opstellenbundel wordt door een dertigtal auteurs,werkzaam in de wetenschap en de rechtspraktijk, een groot aantal knelpunten bij beslag en exe...
€ 155,00
Pacht
Deze zesde druk is een geheel geactualiseerde uitgave waarvan de laatste druk drie en een half jaar geleden verschenen is. Extra aandacht is besteed a...
€ 102,50

Veelgestelde vragen