Producten

  • Tekst & Commentaar: Arbeidsrecht
    € 145,00
  • Redacteur: prof. mr. Jaap van Slooten, mr. dr. Marlies Vegter

    Deze achtste druk is een bijzondere uitgave, omdat deze verschijnt vlak voor de ‘Wet werk en zekerheid’ van kracht wordt. Daarom is ervoor gekozen om de bepalingen die zien op flexibele arbeidskrachten zoals de art. 628, 652, 653 en 691 te becommentariëren naar de stand van de wet per 1 januari 2015.

Veelgestelde vragen