Arbeidsrecht Actueel

  • Auteur: prof. mr. Willem Bouwens, mr. dr. Willemijn Roozendaal

    Het eerste deel van de wet Wet Werk en Zekerheid zal ingaan per 1 januari 2015. Om de lezers van de Schets te voorzien van een mogelijkheid om deze voor het arbeidsrecht belangrijke nieuwe wet te betrekken bij hun studie, bevat deze bijlage een beschrijving van deze wet op hoofdlijnen.

    De bijlage WWZ is gratis te downloaden! Klik op de link onder BIJLAGEN op deze pagina.

 
Disfunctioneren en wangedrag van werknemers
Functioneert een werknemer niet naar behoren of maakt hij zich schuldig aan wangedrag, dan rijst de vraag welke maatregelen door de werkgever ten aanz...
€ 32,50
Inleiding pensioenrecht
Dit boek behandelt op een overzichtelijke manier de Nederlandse wetgeving met betrekking tot pensioen in haar volle breedte. Klik hier om het e-book t...
€ 62,50
Rechtspraak zieke werknemer
In deze uitgave wordt ingegaan op de jurisprudentie met betrekking tot de zieke werknemer die is ontstaan sedert de re-integratieverantwoordelijkheid ...
€ 42,50
Overgang van onderneming in de private en publieke sector
De ontwikkelingen op het terrein van overgang van onderneming zijn zonder meer dynamisch te noemen. De nationale regeling aan het begin van dit millen...
€ 35,00
De grondslagen van de ontslagvergoeding
Welke grondslagen rechtvaardigen dat werknemers een 'zak geld' meekrijgen bij ontslag en hoe die vergoeding in te zetten op een wijze die tegemoetkomt...
€ 32,50

Veelgestelde vragen