Erfrecht Actueel

 
Nederlandse vertaling Turks Burgerlijk Wetboek
De Turkse gemeenschap in Nederland omvat bijna vierhonderdduizend personen. Aangezien in de Nederlandse rechtspraktijk regelmatig het Turkse privaatre...
€ 35,00
Schenking en gift
Op 1 januari 2003 maakte de 11e titel 'Van schenkingen' van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek plaats voor de nieuwe titel 3 'Schenking' in Boek 7 van...
€ 41,75
De private express trust en de legitieme portie
Dit boek handelt over de trust en de legitieme portie. Centrale vraag die hierin wordt behandeld is of de inbreng van vermogen in een trust een verkle...
€ 50,00
Erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot heeft belangrijke vernieuwingen ondergaan. De monografie behandelt zowel het recht bij versterf als naar ...
€ 44,26
Eindverslag commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW
In dit eindverslag is het onderzoek naar het nieuwe erfrecht van de commissie Erfrecht KNB opgenomen. Dit onderzoek is gericht op die punten die in de...
€ 30,00
Burgerlijk Wetboek Boek 4

Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het erfrecht, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 45,00

Veelgestelde vragen