• Pitlo 3 - Goederenrecht
  € 69,50

 • deel 3

  Redacteur: mr. Toon Heisterkamp, mr. Grietje de Jong

  Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. In het bijzonder beoogt het boek de gebruiker vertrouwd te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht.
 

Producten

 • Erfpacht en opstal
  € 24,00
 • Auteur: prof. mr. Jitske de Jong, prof. mr. Hendrik Ploeger

  Het grootste deel van deze monografie handelt over de erfpacht; na de eigendom waarschijnlijk het meest omvattende genotsrecht met betrekking tot onroerende zaken.
 • Burenrecht
  € 42,75
 • deel B26

  Auteur: mr. R.J.J. van Acht, mr. A.C. Wibbens-de Jong

  Deze monografie gaat over het burenrecht. Samen met de mandeligheid en de erfdienstbaarheden behoort het burenrecht tot dat deel van het privaatrecht, dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn.
 • Gemeenschap
  € 42,75
 • Auteur: prof. mr. Martin Jan van Mourik

  Het verschijnsel Gemeenschap manifesteert zich op uiteenlopende terreinen van het recht: in het huwelijksvermogensrecht, het personenvennootschapsrecht en het erfrecht, maar ook in het niet-huwelijkse relatierecht en in het onroerendezakenrecht. Wat het laatste betreft, denke men ook aan het appartementenrecht en aan de mandeligheid.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

Veelgestelde vragen