Goederenrecht Actueel

  • Auteur: prof. mr. Jitske de Jong, prof. mr. Hendrik Ploeger

    Het grootste deel van deze monografie handelt over de erfpacht; na de eigendom waarschijnlijk het meest omvattende genotsrecht met betrekking tot onroerende zaken.
    Prijs
    € 23,50
 
Pitlo 3 - Goederenrecht
Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. In het bijzonder beoogt het boek de gebruiker vertrouwd te maken m...
€ 69,50
Burenrecht
Deze monografie gaat over het burenrecht. Samen met de mandeligheid en de erfdienstbaarheden behoort het burenrecht tot dat deel van het privaatrecht,...
€ 41,75
Asser 3-VI* Zekerheidsrechten - studenteneditie
STUDENTENEDITIE - Asser 3-VI* Zekerheidsrechten
€ 66,00
Gemeenschap
Het verschijnsel Gemeenschap manifesteert zich op uiteenlopende terreinen van het recht: in het huwelijksvermogensrecht, het personenvennootschapsrech...
€ 41,75
Invoering Boeken 3,5 en 6: Boek 5, Zakelijke rechten
Dit boek bevat de parlementaire geschiedenis en behandeling van de Invoeringswetgeving van Boek 5, nieuw BW, zakelijke rechten.
€ 17,50
Wie heeft de leiding?
Dit boek biedt een nuttige leidraad voor praktijkjuristen en andere professionals die in de kabel- en leidingsector werkzaam zijn en meer willen weten...
€ 85,00

Veelgestelde vragen