Huurrecht Actueel

  • Redacteur: mr. Leo van Die, mr. drs. J.J. Dijk

    WR, Tijdschrift voor huurrecht is een toonaangevend maandblad voor jurisprudentie en artikelen op het terrein van het huurrecht van woon- en bedrijfsruimte. Het bevat de relevante hogere rechtspraak, zonodig voorzien van commentaar.
 
Tekst & Commentaar: Huurrecht
NIEUW
Tekst & Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoering...
€ 125,00
Huurrecht bedrijfsruimten
Huurrecht bedrijfsruimten behandelt de specifieke wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de huur van de zgn. 290-bedrijfsruimte én 230a-ruimte...
€ 89,00
De Kleine Gids huurrecht bedrijfsruimten
Deze Kleine Gids beoogt de huurder en verhuurder op een heldere en toegankelijke manier inzicht in deze regels te geven. De basisregels van het huurre...
€ 24,99
Jurisp Huurrecht 1950-2001
Deze rechtspraakbundel bevat per wetsartikel chronologisch gerangschikte rechtspraak met betrekking tot het huurrecht, waarbij het accent ligt op een ...
€ 20,00
Eigendom en beperkte rechten
Dit boek heeft om twee redenen een bijzonder karakter. Ten eerste wordt het gehele goederenrecht behandeld, waardoor de lezer een totaaloverzicht van ...
€ 65,00
Verplichtingen van de verhuurder
In Verplichtingen van de verhuurder zijn zowel commentaren opgenomen van de hand van Toon Huydecoper bij afdeling 2, titel 4, Verplichtingen van de ve...
€ 57,51

Veelgestelde vragen