Internationaal privaatrecht Actueel

 
Contracteren in de internationale praktijk
Anno 2011 kan de internationaal georienteerde jurist bij zijn advisering niet meer volstaan met louter "nationaal rechtelijke bagage". De rol van het ...
€ 83,50
Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen:
De toepassing, interpretatie en wisselwerking van de diverse rechtsinstrumenten worden toegelicht. Vooral aandacht voor betekenis van alle nationale e...
€ 42,50
Europees Privaatrecht
Ook het privaatrecht wordt in toenemende mate door het recht van de Europese Unie beïnvloed. In verband daarmee pleegt men inmiddels het Europees priv...
€ 44,26
Burgerlijk Wetboek Boek 10 - Civil Code Book 10
Na een lange periode van voorbereiding zal op 1 januari 2012 Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking treden. In deze wet zijn verschillende alge...
€ 42,50
Gewogen rechtsmacht in het IPR
Dit boek gaat over open bevoegdheidsnormen in het IPR-procesrecht. Aandacht wordt besteed aan de Nederlandse commune rechtsmachtregels (art. 1-14 Rv) ...
€ 80,00
Burgerlijk Wetboek Boek 10
In Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari 2012 in werking treedt, zijn de tot nu toe geldende wetten conflictenrecht, op enkele punten h...
€ 30,00

Veelgestelde vragen