Resultaten
 
132
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Auteur: Jhr. prof. mr Victor de Serière

  Deze oratie behandelt de civielrechtelijke aspecten van overheidsinterventies in de financiële sector. De financiële crises die deze sector de afgelopen jaren hebben geteisterd, heeft een aantal lacunes in de Nederlandse prudentiële toezichtwetgeving aan het licht gebracht. Om die reden is in oktober 2011 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waarbij het instrumentarium voor overheidsingrijpen aanmerkelijk is verbeterd en uitgebreid, en waarin een aantal aanbevelingen van de Commissie De Wit is overgenomen.
  Prijs
  € 32,50
 • Auteur: mr. G. van Empel, mr. Paul Geerts

  Dit boek wil enige vertrouwdheid bijbrengen met het stramien van het rechtsterrein ' intellectuele eigendom', in het bijzonder voor wat betreft octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht.
  Prijs
  € 31,50
vorige   1   2   3   4   5   6   7     volgende

Veelgestelde vragen