Ondernemingsrecht

Vakgebied

meer...

Producttype

PrijsHulp nodig?

Boeken Actueel

 
Tekst & Commentaar: Arbeidsrecht
De zevende druk van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht bevat in de eerste plaats een artikelsgewijs commentaar op Boek 7 Titel 10 BW en op andere voor de...
Tekstuitgave Veiligheid
Deze tekstuitgave bevat de wetgeving die in de beleidsvelden veiligheid en crisisbeheersing het meest aan de orde komt. De wetgeving is bijgewerkt tot...
€ 77,99
De Kleine gids voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Buitengewoon opsporingsambtenaren spelen een belangrijke rol in onze samenleving, zij zijn belast met de opsporing van bepaalde strafbare feiten om zo...
€ 20,00
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen een steeds belangrijker rol in de nationale veiligheid. Dit boek biedt een overzicht van de inzichten in d...
€ 95,00
Criminaliteit
Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen kernthema’s in de hedendaagse samenleving. De zorg om te hoge criminaliteit en de debatten over de v...
€ 87,50
De Kleine Gids verkiezingen
De Kleine Gids Verkiezingen is een handzaam en praktisch boek over verkiezingen in de breedste zin van het woord. Aan bod komen niet alleen de ‘bekend...
€ 24,99

Veelgestelde vragen