Ondernemingsrecht Actueel

 
De vennootschap en de geconstrueerde werkelijkheid
NIEUW
Dit boek bevat de uitgebreide schriftelijke tekst van de rede van prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten, getiteld 'De vennootschap en de geconstrueerde w...
€ 24,50
Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen
NIEUW
In dit proefschrift staan centraal de vragen of grensoverschrijdende juridische splitsing nut heeft ten opzichte van andere vormen van grensoverschrij...
€ 92,50
Modernisering van het NV-recht
NIEUW
In deze monografie onderzoekt prof. mr. B.J. de Jong hoe het Nederlandse recht inzake naamloze vennootschappen kan worden gemoderniseerd, in het licht...
€ 38,50
Register of the Company
Register of the Company (Engelstalig). Losbladig in band, incl. tabbladen en stickers. Aangepast aan de invoering van de Flex-BV.
€ 67,50
Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf
Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. In dit boek staan de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire venn...
€ 18,00
De vereniging in de praktijk
Nederland kent met ruim 100.000 verenigingen een rijk geschakeerd verenigingsleven, variërend van kleine tot zeer grote verenigingen, van gewone veren...
€ 102,50

Veelgestelde vragen