Ondernemingsrecht Actueel

 
Register of the Company
Register of the Company (Engelstalig). Losbladig in band, incl. tabbladen en stickers. Aangepast aan de invoering van de Flex-BV.
€ 67,50
Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf
Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. In dit boek staan de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire venn...
€ 18,00
De vereniging in de praktijk
Nederland kent met ruim 100.000 verenigingen een rijk geschakeerd verenigingsleven, variërend van kleine tot zeer grote verenigingen, van gewone veren...
€ 102,50
Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid
Sinds de deconfiture van Enron beleeft de aandacht voor bestuurdersaansprakelijkheid een hoogconjunctuur. Dit proefschrift gaat in op de grondslagen e...
€ 90,00
De kern van het ondernemingsrecht
In deze derde druk van dit inleidende boek over ondernemingsrecht is de sinds de vorige druk verschenen jurisprudentie en wetgeving verwerkt.
€ 30,00

Veelgestelde vragen