Financieel recht Actueel

 
Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid
Sinds de deconfiture van Enron beleeft de aandacht voor bestuurdersaansprakelijkheid een hoogconjunctuur. Dit proefschrift gaat in op de grondslagen e...
€ 90,00
Waardering van incourante aandelen voor belastingheffing
De brochure behandelt de vele aspecten van de waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing, hetgeen onder meer een grote rol speelt bin...
€ 56,25
Wet op het financieel toezicht tekst & toelichting
Sinds de 1e druk hebben 24 wetswijzigingen het daglicht gezien; o.a. MiFID, Wijzigingsw. financiƫle markten 2010 en 2012, UCITS IV en Wet versterking ...
€ 145,00
Toezicht accountantsorganisaties en tuchtrechtspraak accountants
Dit Lexplicatiedeel biedt een handzaam overzicht van de regels die het toezicht op accountantsorganisaties en de tuchtrechtspraak accountants beheersen.
€ 57,51
Onderneming en pensioen
Onderneming en Pensioen bevat 28 opstellen van vooraanstaande juristen en economen die vanuit verschillende invalshoeken kijken naar problemen rond de...
€ 125,00

Veelgestelde vragen