Financieel recht Actueel

 
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders
NIEUW
In deze studie Uitkoop van minderheidsaandeelhouders komen alle deelaspecten van de wettelijke uitkoopregelingen aan bod. Het onderzoek is niet beperk...
€ 72,50
Compliance in het financieel toezichtrecht
NIEUW
Het financiële toezichtrecht kent groot belang toe aan een beheersbare en integere bedrijfsvoering door financiële ondernemingen en trustkantoren. De ...
€ 28,50
Register of the Company
Register of the Company (Engelstalig). Losbladig in band, incl. tabbladen en stickers. Aangepast aan de invoering van de Flex-BV.
€ 67,50
Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid
Sinds de deconfiture van Enron beleeft de aandacht voor bestuurdersaansprakelijkheid een hoogconjunctuur. Dit proefschrift gaat in op de grondslagen e...
€ 90,00
Waardering van incourante aandelen voor belastingheffing
De brochure behandelt de vele aspecten van de waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing, hetgeen onder meer een grote rol speelt bin...
€ 56,25
Wet op het financieel toezicht tekst & toelichting
Sinds de 1e druk hebben 24 wetswijzigingen het daglicht gezien; o.a. MiFID, Wijzigingsw. financiële markten 2010 en 2012, UCITS IV en Wet versterking ...
€ 145,00

Veelgestelde vragen