Financieel recht Actueel

 
Compliance in het financieel toezichtrecht
NIEUW
Het (financiële) toezichtrecht kent groot belang toe aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door financiële ondernemingen en trustkantoren. De ...
€ 28,50
Register of the Company
Register of the Company (Engelstalig). Losbladig in band, incl. tabbladen en stickers. Aangepast aan de invoering van de Flex-BV.
€ 67,50
Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid
Sinds de deconfiture van Enron beleeft de aandacht voor bestuurdersaansprakelijkheid een hoogconjunctuur. Dit proefschrift gaat in op de grondslagen e...
€ 90,00
Waardering van incourante aandelen voor belastingheffing
De brochure behandelt de vele aspecten van de waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing, hetgeen onder meer een grote rol speelt bin...
€ 56,25
Wet op het financieel toezicht tekst & toelichting
Sinds de 1e druk hebben 24 wetswijzigingen het daglicht gezien; o.a. MiFID, Wijzigingsw. financiële markten 2010 en 2012, UCITS IV en Wet versterking ...
€ 145,00
Toezicht accountantsorganisaties en tuchtrechtspraak accountants
Dit Lexplicatiedeel biedt een handzaam overzicht van de regels die het toezicht op accountantsorganisaties en de tuchtrechtspraak accountants beheersen.
€ 57,51

Veelgestelde vragen