Informatierecht Actueel

  • Auteur: Sander Gellaerts

    Vanuit het recht biedt dit studieboek een overzicht van veel gebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals privacy-, telecom-, intellectueel eigendoms- en contractenrecht. Tevens wordt aandacht besteed aan e-commerce.
    Prijs
    € 24,95
 
Outsourcing
De meerwaarde van dit boek is gelegen in de praktische, integrale aanpak, waarbij de juridische problemen en oplossingen geïntegreerd worden behandeld...
€ 67,50
Actualiteiten Sociaal Recht (Serie)
In deze serie worden actuele ontwikkelingen op sociaalrechtelijk terrein behandeld, die voor de praktijk directe consequenties hebben. Bij nieuwe of g...
Wet bescherming persoonsgegevens
Op 1 september 2001 is de nieuwe privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet persoonsregistrat...
€ 42,50
Recht doen aan Privacyverklaringen
De online privacyverklaring is een populair instrument voor de verantwoordelijke om via zijn website te trachten te voldoen aan de informatieplicht ui...
€ 67,50
Jurisprudentiebundel ICT-recht
Deze bundel bevat ICT gerelateerde jurisprudentie. Bij de selectie en indeling van de jurisprudentie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het bo...
€ 15,00
Recht en computer
Dit boek biedt een uitgebreid overzicht op het gebied van het ICT-recht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, intellectuele...
€ 49,50

Veelgestelde vragen