Informatierecht Actueel

  • Auteur: mr. Sander Gellaerts

    Vanuit het recht biedt dit studieboek een overzicht van veel gebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals privacy-, telecom-, intellectueel eigendoms- en contractenrecht. Tevens wordt aandacht besteed aan e-commerce.
    Prijs
    € 24,95
 
Outsourcing
De meerwaarde van dit boek is gelegen in de praktische, integrale aanpak, waarbij de juridische problemen en oplossingen geïntegreerd worden behandeld...
€ 67,50
Recht en computer
Dit boek biedt een uitgebreid overzicht op het gebied van het ICT-recht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, intellectuele...
€ 49,50
Actualiteiten Sociaal Recht (Serie)
In deze serie worden actuele ontwikkelingen op sociaalrechtelijk terrein behandeld, die voor de praktijk directe consequenties hebben. Bij nieuwe of g...
Recht doen aan Privacyverklaringen
De online privacyverklaring is een populair instrument voor de verantwoordelijke om via zijn website te trachten te voldoen aan de informatieplicht ui...
€ 67,50
Wet bescherming persoonsgegevens
Op 1 september 2001 is de nieuwe privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet persoonsregistrat...
€ 42,50
Jurisprudentiebundel ICT-recht
Deze bundel bevat ICT gerelateerde jurisprudentie. Bij de selectie en indeling van de jurisprudentie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het bo...
€ 15,00

Veelgestelde vragen