Insolventierecht Actueel

  • Redacteur: mr.dr Edwin van Wechem, prof. mr. Bob Wessels

    Deze publicatie "Contracten maken" is de voortzetting van het boek met de titel "Praktijkhandleiding algemene voorwaarden", dat sedert 1992 op de markt is en in 2002 haar vierde druk beleefde.
    Prijs
    € 72,50
 
Insolad Praktijkregels voor Curatoren, Toetsingsreglement en ReCoFa
De Faillissementswet en de jurisprudentie bepalen hoe een curator en een bewindvoerder hebben te handelen. Toch blijven er witte plekken. Met de Prakt...
€ 36,50
Doorstart
Alle aspecten van een doorstart na faillissement.
€ 15,75
Capita selecta Insolventierecht
In dit boek wordt een aantal bijzondere leerstukken behandeld vanuit een praktijkgerichte benadering. Toch zijn de hoofdstukken voldoende uitgebreid e...
€ 20,00
Goed beslagen
Deze uitgave, geschikt voor studie en praktijk (advocaten,deurwaarders en rechters), behandelt alle formaliteiten en termijnen die bij beslagen in ach...
€ 45,00
De afwikkeling van het faillissement
In het zevende deel van deze serie staat een aantal onderwerpen die op het eerste gezicht misschien niet zoveel met elkaar te maken lijken te hebben, ...
€ 32,50
Schuldsanering natuurlijke personen
In dit deel wordt ingegaan op de bijzondere procedure die zou moeten leiden tot een 'schone lei' voor de schuldenaar: de WSNP. Klik hier om het e-book...
€ 57,51

Veelgestelde vragen