Nieuw Insolventierecht
 

Producten

  • Redactieraad: prof. mr. Hans Nieuwenhuis, prof. mr. Carel Stolker

    Dit boek biedt een eerste oriëntatie op de betekenis van de Faillissementswet. De uitgave bevat een artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet, op de Insolventieverordening en op enige insolventiegerelateerde bepalingen van aansprakelijkheid, art. 2:138 BW en 2:139 BW, art. 2:248 BW en 2:259 BW, art. 2:303a BW respectievelijk art. 340-349quater Sr.
  • Contracten maken
    € 72,50
  • Redacteur: mr.dr Edwin van Wechem, prof. mr. Bob Wessels

    Deze publicatie "Contracten maken" is de voortzetting van het boek met de titel "Praktijkhandleiding algemene voorwaarden", dat sedert 1992 op de markt is en in 2002 haar vierde druk beleefde.

Veelgestelde vragen