Insolventierecht Actueel

 
Contracten maken
Deze publicatie "Contracten maken" is de voortzetting van het boek met de titel "Praktijkhandleiding algemene voorwaarden", dat sedert 1992 op de mark...
€ 72,50
Insolventierecht
Bij deze twaalfde druk van 'Polak Faillissementrecht' is de naam gewijzigd in 'Insolventierecht'. Het insolventierecht wordt toegelicht aan de hand va...
€ 44,50
Insolad Praktijkregels voor Curatoren, Toetsingsreglement en ReCoFa
De Faillissementswet en de jurisprudentie bepalen hoe een curator en een bewindvoerder hebben te handelen. Toch blijven er witte plekken. Met de Prakt...
€ 36,50
Doorstart
Alle aspecten van een doorstart na faillissement.
€ 15,75
Capita selecta Insolventierecht
In dit boek wordt een aantal bijzondere leerstukken behandeld vanuit een praktijkgerichte benadering. Toch zijn de hoofdstukken voldoende uitgebreid e...
€ 20,00
Goed beslagen
Deze uitgave, geschikt voor studie en praktijk (advocaten,deurwaarders en rechters), behandelt alle formaliteiten en termijnen die bij beslagen in ach...
€ 45,00

Veelgestelde vragen