Intellectuele-eigendomsrecht Actueel

  • Auteur: mr. Sander Gellaerts

    Vanuit het recht biedt dit studieboek een overzicht van veel gebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals privacy-, telecom-, intellectueel eigendoms- en contractenrecht. Tevens wordt aandacht besteed aan e-commerce.
    Prijs
    € 24,95
 
Industriële eigendom Deel 3
Industriƫle Eigendom deel 3 behandelt het modellenrecht, handelsnaamrecht, geografische benamingen, misleidende en vergelijkende reclame, oneerlijke h...
€ 80,00
Industriële Eigendom deel 2
Industriele Eigendom is volledig gewijd aan het merkenrecht, dat onder invloed van EU-harmonisering en het Gemeenschapsmerk sterk is uitgedijd. Naast ...
€ 100,00
De Uitvindersgids
De Uitvindersgids is bedoeld voor iedereen die een idee of vinding heeft en deze op de juiste wijze wil uitwerken. Dit boek verschaft de lezer advieze...
€ 15,00
Auteursrecht
Het auteursrecht en de daaraan verwante rechten spelen een belangrijke rol bij de exploitatie en het gebruik van producten op het gebied van kunst, in...
€ 120,00
Intellectueel Eigendomsrecht
Kernzaken Intellectueel Eigendomsrecht beoogt de lezer basiskennis bij te brengen over dit boeiende rechtsgebied. Als een rode draad loopt een illustr...
€ 19,50
Bescherming van de intellectuele eigendom
Dit boek wil enige vertrouwdheid bijbrengen met het stramien van het rechtsterrein ' intellectuele eigendom', in het bijzonder voor wat betreft octroo...
€ 31,50

Veelgestelde vragen