Ondernemingsrecht

Opleidingstypen

PrijsHulp nodig?
Resultaten
 
10
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Dhr. prof. mr. G.W.A. van der Meent, Dhr. mr. M.C. Pinto

  De eerste uitspraken op basis van de nieuwe wet Gids Proportionaliteit, ARW 2012 en EV Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn Inmiddels is de Aanbestedingswet 2012 sinds 1 april 2013 in werking getreden. Wat zijn de eerste ervaringen met deze wet? Wordt het beoogde effect bereikt? En wat betekent de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn voor de wet? Brengt de nieuwe richtlijn vernieuwingen met zich (denk aan de mogelijkheid tot het aangaan van het `innovatieve partnership¿) of zijn er dusdanige verschillen dat de wet één jaar na inwerkingtreding alweer verouderd is? De Gids Proportionaliteit, ARW 2012 en de Eigen Verklaring komen ook uitvoerig aan bod. Kortom een interessante cursus, die ervoor zorgt dat u geheel up-to-date bent!
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. Mr.dr. M. Mussche, Dhr. Mr. dr. H. Koster

  Het ondernemingsrecht is constant in beweging. Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving zijn onder meer de invoering van de wet flex-bv en de wet bestuur en toezicht. In deze cursus wordt stilgestaan bij de veranderingen die deze wetten in de praktijk hebben meegebracht. Daarbij gaan de docenten in op de gewijzigde regelgeving over governance en toezicht binnen ondernemingen, alsmede de gewijzigde regeling omtrent tegenstrijdig belang. Daarnaast wordt het actuele thema bestuurdersaansprakelijkheid besproken en is er aandacht voor het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.
  Prijs
  € 695,00
 • Mr. H.M. Cornelissen, Dhr. Mr. E. Oude Elferink

  Weet u wat de reikwijdte van het kartelverbod is? Wanneer is er sprake van vrijstellingen en uitzonderingen op dat verbod? Wanneer afspraken met concurrenten een boete risico met zich brengen? Welke eisen mogen leveranciers en afnemers elkaar stellen? Bestaat er voor een leverancier een verplichting tot levering en/of contracteren? Wat te doen ter verkoming of beperking van de gevolgen van een kartelboete?
  Prijs
  € 695,00
 • Mevr. Mr. J. Schaap, Dhr. Mr.dr. S.J.H. Gijrath

  Beseft u wat de waarde van intellectuele eigendom voor uw bedrijf is en hoe u deze waarde behoudt of vergroot? Licentiecontracten vormen één van de belangrijkste manieren om intellectuele eigendomsrechten te gelde te maken. Licentiecontracten moeten dan wel goed in elkaar zitten en uw positie beschermen. Tijdens deze praktische cursus hoort u de belangrijkste aspecten bij het opstellen van licenties.
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. Prof.dr. Harm-Jan de Kluiver, Dhr. Prof.mr. M.J. Kroeze

  Discussieert en dineert u met ons mee? De redactie van het tijdschrift Ondernemingsrecht organiseert in het EYE Amsterdam het jaarlijkse Ondernemingsrechtdiner. Onder leiding van dagvoorzitter Maarten Kroeze hoort u alles over Wetgevingsinitiatieven rondom bestuurders en commissarissen. Het aantal plaatsen is beperkt dus reserveer nu vast een plek en schrijf u vandaag nog in! Abonnees van Tijdschrift Ondernemingsrecht ontvangen 20% korting!
  Prijs
  € 445,00
 • Dhr. Prof.mr. A.W. Hins, Dhr. Mr. R.S. Le Poole

  Tijdens derde editie van studiedag `Onrechtmatige perspublicaties' wordt opnieuw vanuit verschillende hoeken belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van (onrechtmatige) perspublicaties met u doorgenomen. Een praktische, actuele en verdiepende cursus op academisch niveau waarin alle facetten van onrechtmatige perspublicaties aan de orde komen, waarbij enige kennis van het onderwerp vereist is.
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. Mr. I. Wassenaar, Dhr. Mr. S.C.M. van Thiel

  U krijgt inzicht in de belangrijkste procesrechtelijke en inhoudelijke aspecten die relevant zijn voor de behandeling van ondernemingsrechtelijke geschillen. Doel is om u zowel inhoudelijke als praktische vaardigheden bij te brengen waardoor u beter geharnast de rechtszaal kunt betreden, of ¿soms nog beter- reeds in de voorfase een geschil kunt beëindigen. Een bijzondere cursus die specifiek is gericht op procederen in het ondernemingsrecht. Onze ervaren docenten staan midden in de praktijk en delen graag hun kennis en ervaringen met u.
  Prijs
  € 1295,00
 • Dhr. mr. G. van der Wal, Dhr. mr. dr. P.C. Adriaanse

  De aangekondigde modernisering van het staatssteuntoezicht, de hervorming van de staatssteunregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang en het baanbrekende EDF -arrest van het Hof van Justitie. Deze en andere recente ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod tijdens de studiemiddag staatssteun. Mis het niet!
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr.dr. C. J. de Jong, Mevr. Mr. B. van Hattum

  Financiële ondernemingen hebben te maken met een dubbel normenstelsel: een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk normenstelsel. Het privaatrechtelijk normenstelsel wordt uiteindelijk vormgegeven door de rechter en de invulling van het publiekrechtelijk normenstelsel ligt voor een groot gedeelte bij de Autoriteit Financiële Markten (¿AFM¿). De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat verschillende zorgplichten: precontractuele zorgplichten en algemene zorgplichten. Voor sommige van deze zorgplichten is een nadere uitwerking te vinden in het besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). De AFM heeft in verschillende leidraden vastgelegd hoe invulling kan worden gegeven aan de open Wft- en BGfo-normen. Uit de gepubliceerde boetebesluiten van de AFM kan worden opgemaakt hoe financiële ondernemingen zich volgens deze gedragstoezichthouder hebben te gedragen.
  Prijs
  € 695,00

Veelgestelde vragen