Resultaten
 
16
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Dhr. Mr. M. van Verschuer, Dhr. Prof.mr. W.J.M. van Veen

  Een aandeelhoudersovereenkomst is en blijft maatwerk. Alleen door rekening te houden met alle aspecten komt u tot een goede overeenkomst. De mogelijkheden tot invulling van de rechtsverhoudingen tussen aandeelhouders zijn met de invoering van de Flex-BV fors uitgebreid. Het belang van onderlinge rechtsverhoudingen wordt diepgaand besproken. Wat is statutair te regelen? Wat moet in een overeenkomst vastgelegd worden en wat (mede) in statuten? Welke gevolgen heeft de invoering van de Flex-BV voor bestaande statuten voor joint-ventures?
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr. M. Kuijper, Dhr. Mr. J. Geertsma

  Wegens succes herhaald! U weet dat compliance belangrijk is, maar kent u ook gevolgen van niet naleven? Voor u als bedrijfsjurist is het van belang om de compliance-theorie om te zetten in een goed en werkbaar programma, want alleen een programma op papier is niet voldoende. Hoe pakt u dit project aan? En hoe zorgt u dat dit programma daadwerkelijk door het hele bedrijf gesteund wordt? Tijdens deze dag hoort u de achterliggende theorie en praktijk. Deze combinatie maakt dat u een goed beeld krijgt van hoe u een compliance programma binnen uw eigen onderneming effectief uitrolt dan wel aanscherpt.
  Prijs
  € 695,00
 • Dhr. mr. L.C.J. Sprengers, Dhr. mr. J.J.M. de Laat

  Het gesprek van de dag in arbeidsrechtland: het nieuwe ontslagrecht. Om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen, wordt het ontslagrecht versoepeld. Deze versoepeling is vastgelegd in het wetsvoorstel `Wet werk en zekerheid¿. De bedoeling is dat deze wetswijziging in fases wordt ingevoerd. Welke veranderingen zijn verankerd in de wet? En vooral, wat betekenen deze veranderingen voor de praktijk? Tijdens deze dag hoort u van twee ervaren docenten, een advocaat en een rechter, de hoofdlijnen van de wet en het overgangsrecht. Bovendien zullen zij ook meegeven wat het voor uw praktijk betekent.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr. H. de Jong, Mevr. Mr. E.M. Tjon-En-Fa

  Tijdens deze studiemiddag komen de juridische aspecten van IT security aan de orde. Welke eisen stelt de wet aan IT beveiliging? Welke risico¿s loopt een bedrijf bij cybercrime? Wat valt er contractueel te regelen met afnemers en leveranciers? En wat moet je doen als het onverhoopt toch mis gaat? Welke incidenten dienen er gemeld te worden en bij wie? En is eventuele schade bijvoorbeeld te verhalen of verzekerbaar?
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr.dr. H.J.R. Kaptein, Dhr. mr. J. Braaksma

  De bedrijfsjuridische functie is sterk aan verandering onderhevig. Risicomanagement is voor veel bedrijfsjuristen een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Business en Legal kruipen steeds dichter naar elkaar toe. Dit betekent dat het belang van gecoördineerd legal risk management groeit. Wilt u de (juridische) risico's beter beheersen? Wilt u ook een volwaardige gesprekspartner van de business zijn?
  Prijs
  € 1995,00
 • Dhr. mr. B.L.A. van Drunen

  Overgang van onderneming: een Europees initiatief Verplichtingen en kansen werkgever; rechten en gevaren werknemer Abstracte wet- en regelgeving vertaald naar praktische handvatten De overgang van een onderneming is een bijzondere rechtsfiguur die complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken met zich brengt. Tijdens deze studiemiddag krijgt u tips en tricks die u direct in de praktijk kunt toepassen. Uiteraard wordt hierbij ook aandacht besteed aan de relevante Europese en nationale rechtspraak. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal op de hoogte van de arbeidsrechtelijke breinbrekers en mogelijke oplossingen die spelen bij overgang van een onderneming.
  Prijs
  € 595,00
 • Dhr. Mr. I. Wassenaar, Dhr. Mr. S. van Thiel

  U krijgt inzicht in de belangrijkste procesrechtelijke en inhoudelijke aspecten die relevant zijn voor de behandeling van ondernemingsrechtelijke geschillen. Doel is om u zowel inhoudelijke als praktische vaardigheden bij te brengen waardoor u beter geharnast de rechtszaal kunt betreden, of ¿soms nog beter- reeds in de voorfase een geschil kunt beëindigen. Een bijzondere cursus die specifiek is gericht op procederen in het ondernemingsrecht. Onze ervaren docenten staan midden in de praktijk en delen graag hun kennis en ervaringen met u.
  Prijs
  € 1295,00
 • Dhr. mr. G. van der Wal, Dhr. mr. dr. P.C. Adriaanse

  EDF en ING-arrest Ingrijpende modernisering van staatssteuntoezicht Staatssteun als breekijzer bij de rechter? De aangekondigde modernisering van het staatssteuntoezicht, de hervorming van de staatssteunregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang, het ING-arrest en het baanbrekende EDF -arrest van het Hof van Justitie. Deze en andere recente ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod tijdens de studiemiddag staatssteun. Mis het niet!
  Prijs
  € 595,00
 • Mr.F.K. Buijn, Dhr. Mr. P.D. Olden

  Vergroot in één klap substantieel uw praktijkkennis op het gebied van het vennootschapsrecht. Topsprekers uit de advocatuur, notariaat en wetenschap spijkeren uw kennis in vier dagen bij over onderwerpen waar u binnen het vennootschapsrecht niet omheen kunt: de Flex-BV na invoering, Corporate Governance, overnames en bestuurdersaansprakelijkheid. Inclusief de nieuwste druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht.
  Prijs
  € 2695,00

Veelgestelde vragen