Juridische beroepen Actueel

  • Auteur: mr. Emma Bevers, mr. Marieke ten Broeke

    Met SmartNewz Arbeidsrecht heeft u binnen een dag al het arbeidsrechtelijke nieuws op uw desktop, tablet en smartphone; samengevat door een deskundige redactie en verrijkt met links naar bronnen en relevante artikelen.

    U kunt schakelen tussen de redactionele selectie en alle nieuwsberichten, en u kunt uw eigen interesses toevoegen aan de selectie. Bovendien kunt u eenvoudig uitspraken en wetsvoorstellen volgen. Kortom, alles wat u nodig heeft om altijd volledig op de hoogte te zijn van het arbeidsrechtelijke nieuws.

    Prijs
    € 299,00
 
Tekst & Commentaar: Verzekeringsrecht
Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht bevat een artikelsgewijs commentaar op de titels 17 en 18 van Boek 7 BW. Ook zijn de relevante delen van de Wet f...
Korte uitleg van de Grondwet
Dit boek beoogt het belang en de betekenis van onze Grondwet helder te maken door bij elk van de afzonderlijke artikelen een korte uitleg te geven. Kl...
€ 35,00
Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Algemeen Deel A
Dit is het algemene Deel A van het tweedelig Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding.
€ 69,00
Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag
Juridische aspecten van het internationale handelsverkeer worden in toenemende mate bepaald door internationale verdragen en EG-verordeningen. Wat bet...
€ 85,00
De veranderde rol van toezichthouders in de financiële sector
De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van het congres ‘De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector’ dat op...
€ 26,50
Onrechtmatige daad in groepsverband
In dit boek wordt het leerstuk van de onrechtmatige daad in groepsverband integraal behandeld. De in art. 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid voor on...
€ 65,00

Veelgestelde vragen