Rechtswetenschap Actueel

 
Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
In deze pocket vindt u de gehele tekst van het Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 tot en met 10) en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, inclusi...
€ 26,00
Leidraad voor juridische auteurs
Leidraad voor juridische auteurs biedt handzame richtlijnen voor het verwijzen naar rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen en interne...
€ 13,00
Agenda voor de Rechtspraktijk - A5 ! NIET MEER LEVERBAAR
De Agenda voor de Rechtspraktijk is niet meer leverbaar. Om toch te kunnen beschikken over de gegevens advocatuur en deurwaarders is er vanaf 15 novem...
Agenda voor de Rechtspraktijk - A4 ! NIET MEER LEVERBAAR
De Agenda voor de Rechtspraktijk is niet meer leverbaar. Om toch te kunnen beschikken over de gegevens advocatuur en deurwaarders is er vanaf 15 novem...
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het recht. Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging.
€ 45,00
Controverses rondom legaliteit en legitimatie
De Preadviezen 2011 van de Nederlandse Juristen Vereniging.
€ 42,50

Veelgestelde vragen