Agrarisch recht Actueel

 
Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet geeft regels over de aanwijzing van beschermde planten- en diersoorten en hun leefomgeving.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 67,50
Tekstuitgave Pacht/Wetgeving landelijk gebied
De tekstuitgave Pacht/wetgeving landelijk gebied 2014/2015 bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen met betrekking tot het agrarisch gro...
€ 58,00
Studiepockets Strafrecht (Serie)
De serie Studiepockets Strafrecht geeft een overzichtelijk beeld van moeilijke, actuele, enigszins verwaarloosde of nog niet zelfstandig behandelde on...
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren beschermt dieren tegen onnodig leed en ziekten en stelt voorschriften aan producten van dierlijke oorsprong...
€ 45,00
Tekstuitgave Wetgeving grondzaken
De tekstuitgave Wetgeving Grondzaken 2014bevat de wet- en regelgeving die relevant zijn voor het grondbeleid dat vooral door gemeenten, maar ook door ...
€ 77,99

Veelgestelde vragen