Agrarisch recht Actueel

 
Landbouw en fiscus
Met Landbouw en Fiscus wordt beoogd op hoofdlijnen een indruk te geven van de gevolgen van de belastingherziening 2001 voor de agrarische sector. De a...
€ 31,01
Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet geeft regels over de aanwijzing van beschermde planten- en diersoorten en hun leefomgeving.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 67,50
Studiepockets Strafrecht (Serie)
De serie Studiepockets Strafrecht geeft een overzichtelijk beeld van moeilijke, actuele, enigszins verwaarloosde of nog niet zelfstandig behandelde on...
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren beschermt dieren tegen onnodig leed en ziekten en stelt voorschriften aan producten van dierlijke oorsprong...
€ 45,00
Tekstuitgave Wetgeving grondzaken
De tekstuitgave Wetgeving Grondzaken 2014bevat de wet- en regelgeving die relevant zijn voor het grondbeleid dat vooral door gemeenten, maar ook door ...
€ 77,99

Veelgestelde vragen