Bestuursprocesrecht Actueel

 
Bestuursrecht in praktijk
De serie Bestuursrecht in praktijk bevat publicaties gericht op het alledaagse reilen en zeilen van het openbaar bestuur. De boeken in de serie zijn s...
€ 30,00
De Wabo in de praktijk
In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursi...
€ 67,50
AB Klassiek
AB Klassiek is geen gewone jurisprudentiebundel. Deze bundel bevat 42 uitspraken op het gebied van het bestuursrecht die opnieuw zijn geannoteerd door...
€ 52,50
Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 2
'Onderwijseditie Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat' deel 2 is voor het onderwijs geheel bijgewerkt incl. het onderdeel Bestuursrechtspraak uit d...
€ 34,50
Bestuursprocesrecht
Kernzaken bestuursprocesrecht biedt een inleiding in het Nederlandse bestuursprocesrecht. Het biedt een snel en praktisch overzicht van de toepasselij...
€ 19,50
De bestuurlijke organisatie van Nederland
Dit boek neemt geen stelling, maar wil inzicht geven in de wortels van ons bestuursstelsel, de huidige vraagstukken en opgaven van de overheid, de pol...
€ 35,00

Veelgestelde vragen