Bestuursrecht algemeen Actueel

  • Auteur: mr. Arno Overmars

    Dit boek gaat over twee instrumenten van zelfregulering bij de werking van de Studentenrichtlijn in vijf Europese lidstaten. Allereerst het convenant ter versnelling van de procedure voor de verlening van verblijfsvergunningen voor internationale studenten. Daarnaast de gedragscode betreffende de kwaliteitseisen voor de toelating van internationale studenten, de ontvangende onderwijsinstelling en het aangeboden hoger onderwijs. De resultaten zijn vergeleken met twee lidstaten die alleen overheidsregulering kennen.
    NIEUW
    Prijs
    € 52,00
 
Algemene wet bestuursrecht
NIEUW
Dit Lexplicatiedeel bevat de Awb per 1 mei 2014. Alle artikelen in meer dan 1.500 pagina´s zijn voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast zij...
€ 89,50
Gekozen! En nu...?
‘Een absolute aanrader voor elk raadslid, van nieuweling tot routinier.'
€ 28,75
Bestuursdwang en dwangsom
De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke sancties. In dit boek worden deze sancties aan alle kanten be...
€ 45,00
Tekstuitgave Crisis- en herstelwet
Deze tekstuitgave bevat het grootste deel van de tekst van de Crisis- en herstelwet.
€ 37,50
Mastermonografieën staats- en bestuursrecht
De Mastermonografieën geven de lezer een kort overzicht van een onderwerp of domein binnen het staats- en bestuursrecht, waarbij bijzondere aandacht u...
Bestuursrecht in praktijk
De serie Bestuursrecht in praktijk bevat publicaties gericht op het alledaagse reilen en zeilen van het openbaar bestuur. De boeken in de serie zijn s...
€ 30,00

Veelgestelde vragen